Pro školy

Nabídka programů knihovny, muzea a galerie, které jsou určeny mateřským, základním, středním školám a jiným školským zařízením pro školní rok 2016/2017. Navazují na rámcové vzdělávací programy a usilují o neformální vzdělávání a rozvíjení kulturního povědomí.

Edukační a animační programy pro školy a mimoškolská zařízení

MUZEUM

Oddělení muzejní pedagogiky nabízí edukační programy pro školy a mimoškolní zařízení k expozicím (PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost, FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf) a aktuálním výstavám Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně na školní rok 2016-2017.

Muzea se svou osobitou kulturně-vzdělávací funkcí jsou jednou z nejvýznamnějších edukačních institucí. V duchu tradiční výchovně-vzdělávací funkce muzea se dětem, žákům, studentům i jejich pedagogům otevírá i Oddělení muzejní pedagogiky zlínského muzea.

Nabídka edukační programů v muzeu

GALERIE

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně má v nabídce animační programy, které návštěvníky provedou stálou expozicí díky nově vytvořeným pracovním listům. Poutavé a interaktivní úkoly jsou připraveny pro různé věkové kategorie dětí a různé typy škol, od mateřských přes 1. a 2. stupeň základních škol až po střední školy.

Nedílnou součástí výstav jsou edukační či animační programy. Cílem těchto programů je, aby si návštěvníci odnesli nejenom vizuální zážitek, ale také pochopení kontextu děl a výstavy. Jedná se o zprostředkovávání současného a moderního umění veřejnosti. Ta bude do problematiky uváděna jak formou rozhovorů, diskuzí, přednášek autorů samých, tak na konkrétních praktických výtvarných úkolech a technikách v prostorách expozice a v námi připravované dílně. K výstavám je připraven pracovní list. Úkoly v něm jsou voleny tak, aby byly v přímé vazbě k určité výstavě a jsou souhrnem obsahové problematiky jednotlivých děl.

Tyto programy probíhají v rámci projektu České a slovenské vzdělávání uměním, na české straně v krajské galerii ve Zlíně a na Slovensku v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíně. Nové pracovní listy pro obě expozice vznikly také díky podpoře získané z tohoto mikroprojektu, který je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

Nabídka edukační programů v galerii

KNIHOVNA

Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2016/2017 nabídku besed, exkurzí, vzdělávacích programů a jiných akcí, které jsou určeny mateřským školám, základním školám, nižším ročníkům víceletých gymnázií a jiným školským zařízením.

Nabídka edukačních programů v knihovně