26. 6. 2017

Krajská galerie představí další skvosty ze sbírkového fondu

Návštěvníci Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně mohou od středy 28. června obdivovat kresby českých sochařů 1. poloviny 20. století. Výstava bude k vidění v grafickém kabinetě ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU do 10. září. Připraveny jsou také komentované prohlídky.


Výstava pojmenovaná „Kresby českých sochařů 1. poloviny 20. století ze sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně" představí celkem šest významných českých umělců tvořících v tomto období. Jsou jimi žáci zakladatele českého novodobého sochařství J. V. Myslbeka - Otakar Španiel a Karel Dvořák, nejvýznamnější sochař české moderny Otto Gutfreund, průkopník avantgardního sochařského pojetí Vincenc Makovský či tvůrce lyrických figurálních torz a alegorií Josef Wagner. Chybět nebude ani dílo zástupce mladší umělecké generace Ladislava Zívra, který rozvíjel témata civilizace a techniky.

„Pro tyto umělce je kresba důležitým výrazovým prostředkem, z kterého se odvíjí další tvorba. Přestože je jejich projev různorodý, soustředí se především na lidskou postavu. Na výstavě se objevují jak díla studijního charakteru, které představují první formulace myšlenek a představ, tak díla související s konkrétní sochařskou realizací, jako je Země z roku 1938 od Josefa Wagnera," uvedla Mgr. Pavlína Pyšná, kurátorka výstavy z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

„Další rovinu výstavy tvoří kresby, které jsou hotovým a uzavřeným uměleckým dílem, například kompozice Ladislava Zívra vytvořené v reakci na tíživou atmosféru válečných let. Divák má možnost setkat se
s nejrůznějšími technikami kresby, od prací tužkou, perem, uhlem, rudkou až ke štětcovým kresbám tuší
a inkoustem. Zároveň se kresby pohybují ve velmi různorodé výrazové škále od skicovitě načrtnutého záznamu po pečlivě rozpracovanou kompozici," doplnila kurátorka.

Většina z vystavených děl pochází přímo z pozůstalosti jmenovaných sochařů a do sbírky krajské galerie byla zakoupena v průběhu šedesátých nebo osmdesátých let minulého století. Ostatní byla získána ze soukromých sbírek.
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně spravuje rozsáhlé umělecké sbírky, jejichž největší součást tvoří práce na papíře. Vedle kolekce grafických listů se jedná o sbírku kresby, která obsahuje více než tisíc sedm set děl z období od 19. století po současnost. Nejcennější sbírkové předměty galerie pravidelně představuje návštěvníkům prostřednictvím časově či tematicky provázaných výstav.

Více informací naleznete na www.14-15.cz nebo www.galeriezlin.cz.

Kontakt:

Ing. Alena Babicová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, p. o
M| alena.babicova@14-15.cz
T| +420 573 032 120
M| +420 736 505 513