St, 13. 6. 2018 - Ne, 12. 8. 2018

JSME KURÁTORY!

Žáci ZUŠ ve Zlíně se na této výstavě stávají kurátory.

Místo konání: 2. podlaží budovy 14 | grafický kabinet

Pořadatel: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně


Žáci ZUŠ ve Zlíně se na této výstavě stávají kurátory. Ze sbírek obrazů Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně veřejnosti představí výběr pro ně těch nejzajímavějších českých autorů a jejich děl převážně z 2. poloviny 20. století.
Vernisáž výstavy: 12. 6. v 17.00 hod.

Více informací o výstavě zde:

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akce.

V rámci akcí a výstav pořádaných v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvkové organizace sídlící ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a 14|15 Baťův institut) nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

2. podlaží budovy 14 | grafický kabinet

  • Ulice: Vavrečkova 7040
  • Město: Zlín
  • PSČ: 76001

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

příspěvková organizace