Kompletní nabídka edukačních programů

14|15 BAŤŮV INSTITUT | CELOROČNĚ

Nabídka programů knihovny, muzea a galerie, které jsou určeny mateřským školám, základním školám, středním školám a jiným školským zařízením pro školní rok 2016/2017. Navazují na rámcové vzdělávací programy a usilují o neformální vzdělávání a rozvíjení kulturního povědomí.

Edukační a animační programy pro školy a mimoškolská zařízení

GALERIE | CELOROČNĚ

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně má v nabídce nové animační programy, které návštěvníky provedou stálou expozicí díky nově vytvořeným pracovním listům. Poutavé a interaktivní úkoly jsou připraveny pro různé věkové kategorie dětí a různé typy škol, od mateřských přes 1. a 2. stupeň základních škol až po střední školy.

Edukační a animační programy pro školy a mimoškolská zařízení

MUZEUM | CELOROČNĚ

Oddělení muzejní pedagogiky nabízí edukační programy pro školy a mimoškolní zařízení k expozicím (PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost, FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf) a aktuálním výstavám Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně na školní rok 2016-2017.

Edukační a animační programy pro školy a mimoškolská zařízení

KNIHOVNA | CELOROČNĚ

Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2016/2017 plán besed, exkurzí a jiných akcí, které jsou určeny mateřským školám, základním školám, nižším ročníkům víceletých gymnázií a jiným školským zařízením.

Baťa - příběh jednoho města

MUZEUM A GALERIE | CELOROČNĚ

Společný edukační program Muzea jihovýchodní Moravy a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Během programu se žáci seznámí s osobnostmi rodiny Baťů a lektoři jim představí přeměnu Zlína z městečka na město.