Program

29. 3. – 31. 5. 2017

Rok renesanční šlechty

Přednáškový cyklus věnovaný období renesance. Spolu s nástupem Habsburků na svatováclavský trůn v roce 1526 vstoupil do českých zemí duch renesanční kultury, který s sebou přinesl téměř sto let trvající období nebývalé hospodářské prosperity, náboženské tolerance a zcela mimořádného kulturního rozmachu.

Rok renesanční šlechty

1. 3. - 30. 4. 2017

Rudolf Kremlička (1886-1932): Cesta k modernímu obrazu

Výstava výběrově představí dílo jednoho ze zakladatelů českého moderního umění. V několika desítkách prací zapůjčených z významných sbírkových institucí soustředí široký pohled na stěžejní oblasti autorova malířského projevu, charakterizovaného prolínáním figurálních motivů s krajinomalbou. Komentované prohlídky s kurátorkou výstavy: 11. 4. a 25. 4. v 17.00 hodin

Rudolf Kremlička (1886-1932): Cesta k modernímu obrazu

12. 4. - 18. 6. 2017

Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu

Výstava více než dvaceti projektů, skic a fotografií představí hotely, vily, úpravy nábřeží, či pláží, které navrhli čeští, anebo s českými zeměmi úzce spjati architekti, pro oblast chorvatského Jadranu. Jsou zde zastoupena díla Jana Kotěry, Carla Seidla, Emila Králíčka, Josefa Schulza, Adolfa Loose, Josefa Hoffmanna, Augusta Johana Bělohlávka, Matěje Blechy a dalších. Vernisáž výstavy se uskuteční 12. 4. 2017 v 17.00 hod.

Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu

22.3. - 30. 4. 2017

Jan Sokol – architekt

Výstava prostřednictvím plánů, fotografií a dobových publikací představuje významného českého tvůrce Jana Sokola (1904-1987), který zanechal svou stopu i ve zlínském regionu. Je autorem vítězného návrhu kostela a Památníku Tomáše Bati v Baťově-Otrokovicích (1940) a projektu kostela a fary pro Luhačovice (1967). Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy 12. 4. v 10.00 hodin.

Jan Sokol – architekt

17. 3. – 28. 5. 2017

Já, František Bartoš

Výstava prezentuje výtvarné práce žáků ZUŠ Zlín, které přibližují Františka Bartoše jako uznávaného moravského jazykovědce, národopisce a sběratele a poukazují na způsob jeho badatelské činnosti.

Já, František Bartoš

28. 4. 2017

Tančírna

Večer plný standardních, latinskoamerických a swingových tanců s Dance Studio Starlight. V průběhu večera se můžete těšit na krátkou výuku tanců.

Tančírna

28. 4. 2017

Derniéra výstavy Rudolfa Kremličky: Mudrc bělmem – Pavel Švanda

Večer poesie s Pavlem Švandou, prozaikem, básníkem a esejistou, zástupcem legendární skupiny Šestatřicátníci (Václav Havel, Jiří Kuběna, Josef Topol, Věra Linhartová, Viola Fischerová a další) je uspořádán k zakončení výstavy Rudolfa Kremličky (1886-1932): Cesta k modernímu obrazu. Úvodní slovo bude mít Alena Blažejovská. Hudebně večer doprovodí jazzové seskupení Radima Hanouska.

Derniéra výstavy Rudolfa Kremličky: Mudrc bělmem – Pavel Švanda

28. 4. – 4. 6. 2017

PELÍŠKY ANEB MŮJ POKOJÍČEK SNŮ

Výstava je doprovodným projektem k výstavě U nás doma v domečku pro panenky. Ve spolupráci se školami muzeum zadává výtvarný projekt, jehož výstupem je výstava ve standardizovaných modulech, do níž žáci vytváří miniatury ideálních pokojíčků podle svých představ.

PELÍŠKY ANEB MŮJ POKOJÍČEK SNŮ

24. 4. – 5. 5. 2017

LITERÁRNÍ JARO ZLÍN 2017

Letošní již 8. ročník bude věnován mimo jiné německé literatuře a významu redakční a nakladatelské práce. Hlavním organizátorem festivalu je Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Role odborného garanta projektu se ujal zlínský spisovatel Antonín Bajaja. Připraveny jsou přednášky, besedy, promítání filmu i čtení v parku. Nenechte si ujít festival, kde se můžete osobně potkat se současnými autory.

LITERÁRNÍ JARO ZLÍN 2017

18. - 28. 4. 2017

Den Země v galerii

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně připravila ve dnech 18. - 28. 4. edukační programy pro ZŠ „H2Omalovánky“ – voda jako inspirace a prostředek v umění.

Den Země v galerii

9.  4. – 29. 10. 2017

Malováno na dřevo

Výstava představí soubor malovaného nábytku a malovaných hodin „švarcvaldek“ – součástí tradičních venkovských interiérů z našeho regionu. Vystavené exponáty, především z 19. století, pocházející ze sbírkového fondu muzea jihovýchodní Moravy. Doprovodné texty jsou věnovány vlastnímu fenoménu malovaného nábytku a jeho místu v domácnostech, drobné ikonografické doklady představí prostředí, v němž tyto předměty žily a sloužily.

Malováno na dřevo

5. 4. – 30. 4. 2017

Vystup ze své ulity

Výstava výtvarných a literárních prací dětí a seniorů v rámci projektu Očima generací.

Vystup ze své ulity

do 30. 6. 2017

Pravěký šperk

Výstava formou trojrozměrných exponátů představí předměty z různých materiálů, které v období pravěku sloužily jako ozdoby těla nebo šatu. Všechny nálezy procházejí ze sbírky MJVM ve Zlíně.

Pravěký šperk

1. 4. – 30. 4. 2017

Jan Ámos Komenský

V hodinách vlastivědy žáci 5. A ZŠ E. Zátopka zpracovali projekt o jednom z nejvýznamnějších Čechů J. A. Komenském. Propojili dovednosti práce s počítačem, vyhledávání informací v knihách a encyklopediích s výtvarnou výchovou.

Jan Ámos Komenský

1. 3. – 30. 4. 2017

Cesty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda

Výstavka knih z fondu knihovny. 22. dubna 1947 Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund vyjeli na svou první cestu do Afriky a Ameriky, vrátili se v roce 1950. Navazuje na program Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně 70. výročí první cesty H + Z.

Cesty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda

1. 3. – 30. 4. 2017

Karel Hlaváček

Výstavka dokumentů z fondu knihovny. Navazuje na výstavu Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Karel Hlaváček: Jsou ohně marny.

Karel Hlaváček

25. 1. – 24. 5. 2017

Od baroka ke klasicismu

Cyklus hudebních přednášek s Mgr. Markem Obdržálkem

Od baroka ke klasicismu

Baťa - příběh jednoho města

CELOROČNĚ

Společný edukační program Muzea jihovýchodní Moravy a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Během programu se žáci seznámí s osobnostmi rodiny Baťů a lektoři jim představí přeměnu Zlína z městečka na město.

Baťa - příběh jednoho města

Pocta Františku Bartošovi 2016 – 2017

červen 2016 – březen 2017

Připomínka dvou významných výročí pedagoga, jazykovědce, etnografa a folkloristy Františka Bartoše. V roce 2016 si připomínáme 110. výročí úmrtí a v následujícím roce 2017 pak 180. výročí narození této význačné osobnosti našeho regionu.

Pocta Františku Bartošovi 2016 – 2017

U nás doma v domečku pro panenky

24. 11. - 4. 6. 2017

Výstava historických hraček ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a sběratelky Aleny Pleslové.

U nás doma v domečku pro panenky

Galeřiště

každou středu

Galeřiště je výtvarné hřiště v galerii. Prostor jako stvořený ke hraní, tvoření a zážitky mezi uměleckými díly. Do her s barvami, tvary a různými materiály se zapojí děti společně s rodiči pod vedením lektorky.

Galeřiště

eBadatelna Zlínského kraje

INTERNETOVÝ PORTÁL

Informatici Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s kurátory paměťových institucí Zlínského kraje vytvořili v rámci České republiky ojedinělý projekt - portál „eBadatelna Zlínského kraje“.

eBadatelna Zlínského kraje

Edukační a animační programy v galerii

CELOROČNĚ

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně má v nabídce nové animační programy, které návštěvníky provedou stálou expozicí díky nově vytvořeným pracovním listům. Poutavé a interaktivní úkoly jsou připraveny pro různé věkové kategorie dětí a různé typy škol, od mateřských přes 1. a 2. stupeň základních škol až po střední školy.

Edukační a animační programy v galerii

Edukační programy pro školy a mimoškolní zařízení v muzeu

CELOROČNĚ

Oddělení muzejní pedagogiky nabízí edukační programy pro školy a mimoškolní zařízení k expozicím (PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost, FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf) a aktuálním výstavám Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně na školní rok 2016-2017.

Edukační programy pro školy a mimoškolní zařízení v muzeu

Programy krajské knihovny pro školy

CELOROČNĚ

Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2016/2017 plán besed, exkurzí a jiných akcí, které jsou určeny mateřským školám, základním školám, nižším ročníkům víceletých gymnázií a jiným školským zařízením.

Programy krajské knihovny pro školy

Princip Baťa

STÁLÁ EXPOZICE

Expozice "Princip Baťa – Dnes fantazie, zítra skutečnost" je svým rozsahem i propracovaností ojedinělou nejen v České republice, ale též v celé Evropě. V expozici jsou začleněna 3 velká témata: Obuv a produkce firmy Baťa, Film a Cestovatelství.

Princip Baťa

Prostor Zlín | Řády vidění

STÁLÁ EXPOZICE

Nová stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně má za cíl především představit vlastní sbírky a odborné zaměření instituce, zahrnující výtvarné umění a architekturu od konce 19. do konce 20. století. Část expozice nazvaná Prostor Zlín prezentuje unikátní kulturní odkaz baťovského Zlína. Řády vidění jsou metaforou proměn výtvarného umění od 19. století po současnost.

Prostor Zlín | Řády vidění

František Bartoš

STÁLÁ EXPOZICE

V 5. poschodí 14. budovy se nachází expozice rodáka předbaťovského Zlínska a významné české osobnosti druhé poloviny 19. století Františka Bartoše, vynikajícího pedagoga, jazykovědce, etnografa, folkloristy i dialektologa.

František Bartoš

Vstupné za polovinu

KAŽDÉ ÚTERÝ

Každé úterý mohou návštěvníci Muzea jihovýchodní Moravy i Krajské galerie výtvarného umění ušetřit za vstupné. Za návštěvu stálých i krátkodobých výstav zaplatí jen poloviční vstupné. Otevřeno je vždy od 10.00 - 18.00 hodin.

Vstupné za polovinu