Program

1. 2. – 12. 3. 2017

Antonín Sládek. Mezi Prahou a Paříží.

Rodák z Huštěnovic na Uherskohradišťsku Antonín Sládek (1942 – 2009) byl doslova rozkročenou osobností, která přes pevné domácí kořeny stále putovala mezi Paříží a Prahou. Jeho klasicky pojatá malba se pohybovala od podoby klidné melancholické po rychlou až expresivní, přičemž hlavním centrem jeho pozornosti byl zejména člověk, ať již na obraze přítomný nebo jen tušený.

Antonín Sládek. Mezi Prahou a Paříží.

25. 1. – 24. 5. 2017

Od baroka ke klasicismu

Cyklus hudebních přednášek s Mgr. Markem Obdržálkem

Od baroka ke klasicismu

10. 2. – 23. 4. 2017

Hedvábná cesta

Unikátní výstava o legendární obchodní spojnici mezi civilizacemi Starého světa nabídne řadu jedinečných předmětů, které doposud nebyly nikde jinde vystavovány. Starobylá Hedvábná cesta, legendární eurasijská „dálnice“, spojovala od starověku Evropu s Dálným východem. Její hlavní větve měří mnoho tisíc kilometrů, avšak nepřehledný labyrint stovek dalších cest a stezek, který spojoval její nejdůležitější komunikační tepny, je bez nadsázky nekonečný. Vernisáž výstavy se uskuteční 9. 2. 2017 v 17.00 hod.

Hedvábná cesta

15. 2. – 2. 4. 2017

Karel Hlaváček: Jsou ohně marny

Básníka Karla Hlaváčka (1874-1898) představitele českého symbolismu a významného dekadenta patřícího k okruhu autorů Moderní revue uvádíme na výstavě především jeho kresebným dílem. Soustřeďujeme se převážně na jeho autoportréty, včetně nejslavnějších děl jako je Vyhnanec nebo Můj Kristus. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 14. 2. 2017 v 17 hodin.

Karel Hlaváček: Jsou ohně marny

25. 2. 2017

Život je dar

Třetí ročník benefičního dne Život je dar nadačního fondu VITA DONUM EST. Letošní rok je specifický svojí rozsáhlostí – benefiční den tentokrát proběhne na 20 místech Zlína včetně 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, kde večer vystoupí kapely Pokáč a MIRAI. Výtěžek ze vstupného půjde na účet nadačního fondu Život je dar.

Život je dar

2. 2. – 28. 2. 2017

František Bartoš očima dětí

Výstava prezentuje výtvarné práce žáků základních škol zlínského regionu, kteří se zapojili do soutěže realizované v rámci nového výukového programu Obrazy ze života Františka Bartoše. Akce se koná v rámci projektu Pocta Františku Bartošovi 2016 – 2017, který připomíná 110. výročí jeho úmrtí a 180. výročí narození.

František Bartoš očima dětí

31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 4. 4., 18. 4. 2017

Virtuální univerzita třetího věku: dějiny oděvní kultury

Druhá část cyklu Dějiny oděvní kultury se věnuje módě v období mezi třicetiletou válkou a přelomem mezi 19. a 20. století. Posluchači se ocitnou v období po Bílé hoře, kdy Evropu decimují hrůzy třicetileté války, aby byli následně oslněni nádherou dvora Krále Slunce Ludvíka XIV.

Virtuální univerzita třetího věku: dějiny oděvní kultury

Reformace a Martin Luther

2. 1. - 28. 2. 2017

Výstavka dokumentů z fondu knihovny k 500. výročí reformace. Za počátek reformačního procesu je považován 31. říjen 1517, kdy Martin Luther uveřejnil svých 95 tezí – latinsky psané podklady k teologické disputaci.

Reformace a Martin Luther

Zdeněk Kovář

2. 1. - 28. 2. 2017

Výstavka dokumentů z fondu knihovny k 100. výročí narození významného sochaře, designéra a pedagoga Zdeňka Kováře.

Zdeněk Kovář

Baťa - příběh jednoho města

CELOROČNĚ

Společný edukační program Muzea jihovýchodní Moravy a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Během programu se žáci seznámí s osobnostmi rodiny Baťů a lektoři jim představí přeměnu Zlína z městečka na město.

Baťa - příběh jednoho města

Pocta Františku Bartošovi 2016 – 2017

červen 2016 – březen 2017

Připomínka dvou významných výročí pedagoga, jazykovědce, etnografa a folkloristy Františka Bartoše. V roce 2016 si připomínáme 110. výročí úmrtí a v následujícím roce 2017 pak 180. výročí narození této význačné osobnosti našeho regionu.

Pocta Františku Bartošovi 2016 – 2017

U nás doma v domečku pro panenky

24. 11. - 4. 6. 2017

Výstava historických hraček ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a sběratelky Aleny Pleslové.

U nás doma v domečku pro panenky

Galeřiště

každou středu

Galeřiště je výtvarné hřiště v galerii. Prostor jako stvořený ke hraní, tvoření a zážitky mezi uměleckými díly. Do her s barvami, tvary a různými materiály se zapojí děti společně s rodiči pod vedením lektorky.

Galeřiště

eBadatelna Zlínského kraje

INTERNETOVÝ PORTÁL

Informatici Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s kurátory paměťových institucí Zlínského kraje vytvořili v rámci České republiky ojedinělý projekt - portál „eBadatelna Zlínského kraje“.

eBadatelna Zlínského kraje

Edukační a animační programy v galerii

CELOROČNĚ

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně má v nabídce nové animační programy, které návštěvníky provedou stálou expozicí díky nově vytvořeným pracovním listům. Poutavé a interaktivní úkoly jsou připraveny pro různé věkové kategorie dětí a různé typy škol, od mateřských přes 1. a 2. stupeň základních škol až po střední školy.

Edukační a animační programy v galerii

Edukační programy pro školy a mimoškolní zařízení v muzeu

CELOROČNĚ

Oddělení muzejní pedagogiky nabízí edukační programy pro školy a mimoškolní zařízení k expozicím (PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost, FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf) a aktuálním výstavám Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně na školní rok 2016-2017.

Edukační programy pro školy a mimoškolní zařízení v muzeu

Programy krajské knihovny pro školy

CELOROČNĚ

Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2016/2017 plán besed, exkurzí a jiných akcí, které jsou určeny mateřským školám, základním školám, nižším ročníkům víceletých gymnázií a jiným školským zařízením.

Programy krajské knihovny pro školy

Princip Baťa

STÁLÁ EXPOZICE

Expozice "Princip Baťa – Dnes fantazie, zítra skutečnost" je svým rozsahem i propracovaností ojedinělou nejen v České republice, ale též v celé Evropě. V expozici jsou začleněna 3 velká témata: Obuv a produkce firmy Baťa, Film a Cestovatelství.

Princip Baťa

Prostor Zlín | Řády vidění

STÁLÁ EXPOZICE

Nová stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně má za cíl především představit vlastní sbírky a odborné zaměření instituce, zahrnující výtvarné umění a architekturu od konce 19. do konce 20. století. Část expozice nazvaná Prostor Zlín prezentuje unikátní kulturní odkaz baťovského Zlína. Řády vidění jsou metaforou proměn výtvarného umění od 19. století po současnost.

Prostor Zlín | Řády vidění

František Bartoš

STÁLÁ EXPOZICE

V 5. poschodí 14. budovy se nachází expozice rodáka předbaťovského Zlínska a významné české osobnosti druhé poloviny 19. století Františka Bartoše, vynikajícího pedagoga, jazykovědce, etnografa, folkloristy i dialektologa.

František Bartoš

Vstupné za polovinu

KAŽDÉ ÚTERÝ

Každé úterý mohou návštěvníci Muzea jihovýchodní Moravy i Krajské galerie výtvarného umění ušetřit za vstupné. Za návštěvu stálých i krátkodobých výstav zaplatí jen poloviční vstupné. Otevřeno je vždy od 10.00 - 18.00 hodin.

Vstupné za polovinu