Program

25. 1. – 24. 5. 2017

Od baroka ke klasicismu

Cyklus hudebních přednášek s Mgr. Markem Obdržálkem

Od baroka ke klasicismu

10. 2. – 23. 4. 2017

Hedvábná cesta

Unikátní výstava o legendární obchodní spojnici mezi civilizacemi Starého světa nabídne řadu jedinečných předmětů, které doposud nebyly nikde jinde vystavovány. Starobylá Hedvábná cesta, legendární eurasijská „dálnice“, spojovala od starověku Evropu s Dálným východem. Její hlavní větve měří mnoho tisíc kilometrů, avšak nepřehledný labyrint stovek dalších cest a stezek, který spojoval její nejdůležitější komunikační tepny, je bez nadsázky nekonečný. Komentovaná prohlídka s autorem výstavy se uskuteční 22. 3. 2017 v 17.00 hod.

Hedvábná cesta

1. 3. - 30. 4. 2017

Rudolf Kremlička (1886-1932): Cesta k modernímu obrazu

Výstava výběrově představí dílo jednoho ze zakladatelů českého moderního umění. V několika desítkách prací zapůjčených z významných sbírkových institucí soustředí široký pohled na stěžejní oblasti autorova malířského projevu, charakterizovaného prolínáním figurálních motivů s krajinomalbou. Vernisáž výstavy se uskuteční 28. 2. v 17.00 hod.

Rudolf Kremlička (1886-1932): Cesta k modernímu obrazu

15. 2. – 2. 4. 2017

Karel Hlaváček: Jsou ohně marny

Básníka Karla Hlaváčka (1874-1898) představitele českého symbolismu a významného dekadenta patřícího k okruhu autorů Moderní revue uvádíme na výstavě především jeho kresebným dílem. Soustřeďujeme se převážně na jeho autoportréty, včetně nejslavnějších děl jako je Vyhnanec nebo Můj Kristus. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 14. 2. 2017 v 17 hodin.

Karel Hlaváček: Jsou ohně marny

17. 3. – 28. 5. 2017

Já, František Bartoš

Výstava prezentuje výtvarné práce žáků ZUŠ Zlín, které přibližují Františka Bartoše jako uznávaného moravského jazykovědce, národopisce a sběratele a poukazují na způsob jeho badatelské činnosti.

Já, František Bartoš

24. 3. 2017

Jiří Drahoš: Jak české hlavy mění svět

Beseda zrušena
Beseda Jak české hlavy mění svět z důvodu neodkladné změny v programu pana předsedy prof. Ing. Jiřího Drahoše je zrušena. Děkujeme za pochopení.

Jiří Drahoš: Jak české hlavy mění svět

23. a 30.3. 2017

Dny Frankofonie

Přednášky pořádané ve spolupráci s Francouzsko-českým klubem ve Zlíně. Je součástí akce Březen měsíc čtenářů.

Dny Frankofonie

22.3. - 30. 4. 2017

Jan Sokol – architekt

Výstava prostřednictvím plánů, fotografií a dobových publikací představuje významného českého tvůrce Jana Sokola (1904-1987), který zanechal svou stopu i ve zlínském regionu. Je autorem vítězného návrhu kostela a Památníku Tomáše Bati v Baťově-Otrokovicích (1940) a projektu kostela a fary pro Luhačovice (1967).

Jan Sokol – architekt

20.3. – 11.4. 2017

Trénink paměti

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně pořádá na jaře 2017 kurz s názvem Trénink paměti. Kurz obsahuje dva přednáškové cykly Trénink paměti - začátečníci a Trénink paměti - pokročilí.

Trénink paměti

1. 3. 2017 – 31. 3. 2017

Březen měsíc čtenářů

V březnu si na své přijdou milovníci literatury, historie, hudby i sportu.

Březen měsíc čtenářů

1. 3. – 30. 4. 2017

Cesty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda

Výstavka knih z fondu knihovny. 22. dubna 1947 Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund vyjeli na svou první cestu do Afriky a Ameriky, vrátili se v roce 1950. Navazuje na program Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně 70. výročí první cesty H + Z.

Cesty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda

1. 3. – 30. 4. 2017

Karel Hlaváček

Výstavka dokumentů z fondu knihovny. Navazuje na výstavu Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Karel Hlaváček: Jsou ohně marny.

Karel Hlaváček

31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 4. 4., 18. 4. 2017

Virtuální univerzita třetího věku: dějiny oděvní kultury

Druhá část cyklu Dějiny oděvní kultury se věnuje módě v období mezi třicetiletou válkou a přelomem mezi 19. a 20. století. Posluchači se ocitnou v období po Bílé hoře, kdy Evropu decimují hrůzy třicetileté války, aby byli následně oslněni nádherou dvora Krále Slunce Ludvíka XIV.

Virtuální univerzita třetího věku: dějiny oděvní kultury

11. 1. - 26. 3. 2017

Zlaté ruce

Výstava trojrozměrných exponátů a dokumentů, prostřednictvím kterých je přiblíženo muzejní oddělení konzervátorů, jejich práce a ukázky sbírkových předmětů před a po restaurování.

Zlaté ruce

Baťa - příběh jednoho města

CELOROČNĚ

Společný edukační program Muzea jihovýchodní Moravy a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Během programu se žáci seznámí s osobnostmi rodiny Baťů a lektoři jim představí přeměnu Zlína z městečka na město.

Baťa - příběh jednoho města

Pocta Františku Bartošovi 2016 – 2017

červen 2016 – březen 2017

Připomínka dvou významných výročí pedagoga, jazykovědce, etnografa a folkloristy Františka Bartoše. V roce 2016 si připomínáme 110. výročí úmrtí a v následujícím roce 2017 pak 180. výročí narození této význačné osobnosti našeho regionu.

Pocta Františku Bartošovi 2016 – 2017

U nás doma v domečku pro panenky

24. 11. - 4. 6. 2017

Výstava historických hraček ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a sběratelky Aleny Pleslové.

U nás doma v domečku pro panenky

Galeřiště

každou středu

Galeřiště je výtvarné hřiště v galerii. Prostor jako stvořený ke hraní, tvoření a zážitky mezi uměleckými díly. Do her s barvami, tvary a různými materiály se zapojí děti společně s rodiči pod vedením lektorky.

Galeřiště

eBadatelna Zlínského kraje

INTERNETOVÝ PORTÁL

Informatici Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s kurátory paměťových institucí Zlínského kraje vytvořili v rámci České republiky ojedinělý projekt - portál „eBadatelna Zlínského kraje“.

eBadatelna Zlínského kraje

Edukační a animační programy v galerii

CELOROČNĚ

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně má v nabídce nové animační programy, které návštěvníky provedou stálou expozicí díky nově vytvořeným pracovním listům. Poutavé a interaktivní úkoly jsou připraveny pro různé věkové kategorie dětí a různé typy škol, od mateřských přes 1. a 2. stupeň základních škol až po střední školy.

Edukační a animační programy v galerii

Edukační programy pro školy a mimoškolní zařízení v muzeu

CELOROČNĚ

Oddělení muzejní pedagogiky nabízí edukační programy pro školy a mimoškolní zařízení k expozicím (PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost, FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf) a aktuálním výstavám Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně na školní rok 2016-2017.

Edukační programy pro školy a mimoškolní zařízení v muzeu

Programy krajské knihovny pro školy

CELOROČNĚ

Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2016/2017 plán besed, exkurzí a jiných akcí, které jsou určeny mateřským školám, základním školám, nižším ročníkům víceletých gymnázií a jiným školským zařízením.

Programy krajské knihovny pro školy

Princip Baťa

STÁLÁ EXPOZICE

Expozice "Princip Baťa – Dnes fantazie, zítra skutečnost" je svým rozsahem i propracovaností ojedinělou nejen v České republice, ale též v celé Evropě. V expozici jsou začleněna 3 velká témata: Obuv a produkce firmy Baťa, Film a Cestovatelství.

Princip Baťa

Prostor Zlín | Řády vidění

STÁLÁ EXPOZICE

Nová stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně má za cíl především představit vlastní sbírky a odborné zaměření instituce, zahrnující výtvarné umění a architekturu od konce 19. do konce 20. století. Část expozice nazvaná Prostor Zlín prezentuje unikátní kulturní odkaz baťovského Zlína. Řády vidění jsou metaforou proměn výtvarného umění od 19. století po současnost.

Prostor Zlín | Řády vidění

František Bartoš

STÁLÁ EXPOZICE

V 5. poschodí 14. budovy se nachází expozice rodáka předbaťovského Zlínska a významné české osobnosti druhé poloviny 19. století Františka Bartoše, vynikajícího pedagoga, jazykovědce, etnografa, folkloristy i dialektologa.

František Bartoš

Vstupné za polovinu

KAŽDÉ ÚTERÝ

Každé úterý mohou návštěvníci Muzea jihovýchodní Moravy i Krajské galerie výtvarného umění ušetřit za vstupné. Za návštěvu stálých i krátkodobých výstav zaplatí jen poloviční vstupné. Otevřeno je vždy od 10.00 - 18.00 hodin.

Vstupné za polovinu