Program

Sto plus jedno dílo ze sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

7. 12. 2016 - 19. 2. 2017

Výstava ukáže díla řady významných představitelů české výtvarné scény uplynulých dvou století, které spoluutváří charakter sbírkového fondu zlínské galerie. Spíše než o vytvoření několika dominantních názorových celků se bude jednat o koncentraci na nejhodnotnější díla sbírky. Komentovaná prohlídka s kurátorkou: 17. ledna v 17 hodin.

Sto plus jedno dílo ze sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

Vánoční ozdoby – od minulosti do současnosti

9. 12. - 29. 1. 2017

Vánoční výstava ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a z Galerie Mariette Vizovice. Expozice vánočních ozdob a betlémů je doplněna také o ukázky květinových vazeb z Květiny Katka.

Vánoční ozdoby – od minulosti do současnosti

Studentský plakát

30. 11. 2016 - 22. 1. 2017

Výstava představí výběr prací studentů ateliéru Grafický design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Přehlídka nabídne průřez tím nejlepším, co vzniklo na půdě ateliéru během dvaceti let v oblasti plakátové tvorby. Komentovaná prohlídka s kurátory se uskuteční 10. ledna v 17 hodin.

Studentský plakát

Létající drahokamy

2. 12. - 29. 1. 2017

Na výstavě jsou prezentovány zdánlivě nesourodé kombinace tvořené vypreparovanými exempláři hmyzu a zástupci z říše nerostů či hornin. Jednotícím principem výběru je estetický dojem, kdy třeba na křídlech motýlů můžeme spatřit podobné obrazce, jaké jsou typické pro určitý druh minerálu, struktury na povrchu a zabarvení hmyzích těl připomínají některé horniny, krovky mnoha brouků zase vypadají jako by byly vytepané z ryzího zlata.

Létající drahokamy

V hlavě architekta - architekti Svatopluk Sládeček a David Kraus

9. 11. - 5. 2. 2017

Architekti Svatopluk Sládeček a David Kraus patří mezi architekty, jejichž tvorba přesahuje konvenční hranice. Vytvořili si vlastní koncepci, z níž se nevytrácí chápání architektury jako uměleckého díla, objemu ale i symbolu a určitého rituálu. Komentovaná prohlídka se Svatoplukem Sládečkem: 24. ledna v 17 hodin.

V hlavě architekta - architekti Svatopluk Sládeček a David Kraus

Sobotní výtvarná dílna

21. 1. 2017

Zatímco vy si můžete v klidu procházet expozice, pro vaše děti je připraven výtvarný ateliér přibližující díla z naší stálé expozice nebo krátkodobých výstav.

Sobotní výtvarná dílna

Dílna k výstavě Létající drahokamy

21. 1. 2017

V dílně si vyrobíme klenot v podobě pestrobarevného brouka. Předlohou nám budou kolekce hmyzu vystavené ve vitrínách.

Dílna k výstavě Létající drahokamy

Reformace a Martin Luther

2. 1. - 28. 2. 2017

Výstavka dokumentů z fondu knihovny k 500. výročí reformace. Za počátek reformačního procesu je považován 31. říjen 1517, kdy Martin Luther uveřejnil svých 95 tezí – latinsky psané podklady k teologické disputaci.

Reformace a Martin Luther

Zdeněk Kovář

2. 1. - 28. 2. 2017

Výstavka dokumentů z fondu knihovny k 100. výročí narození významného sochaře, designéra a pedagoga Zdeňka Kováře.

Zdeněk Kovář

Výstava ZŠ Komenského I

2. 1. - 31. 1. 2017

Výstava prací žáků ZŠ Komenského I., Zlín.

Výstava ZŠ Komenského I

Baťa - příběh jednoho města

CELOROČNĚ

Společný edukační program Muzea jihovýchodní Moravy a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Během programu se žáci seznámí s osobnostmi rodiny Baťů a lektoři jim představí přeměnu Zlína z městečka na město.

Baťa - příběh jednoho města

Hrad Malenovice

7. 4. - 29. 1. 2017

Výstava Hrad Malenovice přibližuje pomocí starých pohlednic, fotografií a kreseb proměnu hradu od počátku jeho výstavby ve 14. století do současnosti.

Hrad Malenovice

Pocta Františku Bartošovi 2016 – 2017

červen 2016 – březen 2017

Připomínka dvou významných výročí pedagoga, jazykovědce, etnografa a folkloristy Františka Bartoše. V roce 2016 si připomínáme 110. výročí úmrtí a v následujícím roce 2017 pak 180. výročí narození této význačné osobnosti našeho regionu.

Pocta Františku Bartošovi 2016 – 2017

U nás doma v domečku pro panenky

24. 11. - 4. 6. 2017

Výstava historických hraček ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a sběratelky Aleny Pleslové.

U nás doma v domečku pro panenky

Galeřiště

každou středu

Galeřiště je výtvarné hřiště v galerii. Prostor jako stvořený ke hraní, tvoření a zážitky mezi uměleckými díly. Do her s barvami, tvary a různými materiály se zapojí děti společně s rodiči pod vedením lektorky.

Galeřiště

eBadatelna Zlínského kraje

INTERNETOVÝ PORTÁL

Informatici Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s kurátory paměťových institucí Zlínského kraje vytvořili v rámci České republiky ojedinělý projekt - portál „eBadatelna Zlínského kraje“.

eBadatelna Zlínského kraje

130. výročí založení čtenářského spolku ve Zlíně

CELOROČNĚ

Před sto třiceti lety, na Silvestra roku 1885, Moravské místodržitelství v Brně schválilo stanovy Čtenářského spolku ve Zlíně, a tím byl ve městě položen základ veřejného půjčování knih. Ustavující valná hromada se konala 2. února 1886 v sále hostince U Zlatého anděla. Zapsáno bylo 52 členů.

130. výročí založení čtenářského spolku ve Zlíně

Edukační a animační programy v galerii

CELOROČNĚ

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně má v nabídce nové animační programy, které návštěvníky provedou stálou expozicí díky nově vytvořeným pracovním listům. Poutavé a interaktivní úkoly jsou připraveny pro různé věkové kategorie dětí a různé typy škol, od mateřských přes 1. a 2. stupeň základních škol až po střední školy.

Edukační a animační programy v galerii

Edukační programy pro školy a mimoškolní zařízení v muzeu

CELOROČNĚ

Oddělení muzejní pedagogiky nabízí edukační programy pro školy a mimoškolní zařízení k expozicím (PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost, FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf) a aktuálním výstavám Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně na školní rok 2016-2017.

Edukační programy pro školy a mimoškolní zařízení v muzeu

Programy krajské knihovny pro školy

CELOROČNĚ

Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2016/2017 plán besed, exkurzí a jiných akcí, které jsou určeny mateřským školám, základním školám, nižším ročníkům víceletých gymnázií a jiným školským zařízením.

Programy krajské knihovny pro školy

Princip Baťa

STÁLÁ EXPOZICE

Expozice "Princip Baťa – Dnes fantazie, zítra skutečnost" je svým rozsahem i propracovaností ojedinělou nejen v České republice, ale též v celé Evropě. V expozici jsou začleněna 3 velká témata: Obuv a produkce firmy Baťa, Film a Cestovatelství.

Princip Baťa

Prostor Zlín | Řády vidění

STÁLÁ EXPOZICE

Nová stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně má za cíl především představit vlastní sbírky a odborné zaměření instituce, zahrnující výtvarné umění a architekturu od konce 19. do konce 20. století. Část expozice nazvaná Prostor Zlín prezentuje unikátní kulturní odkaz baťovského Zlína. Řády vidění jsou metaforou proměn výtvarného umění od 19. století po současnost.

Prostor Zlín | Řády vidění

František Bartoš

STÁLÁ EXPOZICE

V 5. poschodí 14. budovy se nachází expozice rodáka předbaťovského Zlínska a významné české osobnosti druhé poloviny 19. století Františka Bartoše, vynikajícího pedagoga, jazykovědce, etnografa, folkloristy i dialektologa.

František Bartoš

Vstupné za polovinu

KAŽDÉ ÚTERÝ

Každé úterý mohou návštěvníci Muzea jihovýchodní Moravy i Krajské galerie výtvarného umění ušetřit za vstupné. Za návštěvu stálých i krátkodobých výstav zaplatí jen poloviční vstupné. Otevřeno je vždy od 10.00 - 18.00 hodin.

Vstupné za polovinu