Program

Sto plus jedno dílo ze sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

7. 12. 2016 - 19. 2. 2017 | 1. podlaží budovy 14

< zpět (Program)

Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy: 14. 2. 2017 v 16.00 hod

Výstava ukáže díla řady významných představitelů české výtvarné scény uplynulých dvou století, které spoluutváří charakter sbírkového fondu zlínské galerie. Spíše než o vytvoření několika dominantních názorových celků se bude jednat o koncentraci na nejhodnotnější díla sbírky.

Výstava doplní a rozvine pohled na výtvarnou problematiku sledovanou v rámci stálé expozice, současně ale otevře i nové kapitoly, jež se budou týkat kolekce umění 19. století a souboru děl slovenského moderního malířství.

PODROBNOSTI O VÝSTAVĚ