Program

Hedvábná cesta

10. 2. – 23. 4. 2017 | 1. podlaží budovy 14

< zpět (Program)

Unikátní výstava o legendární obchodní spojnici mezi civilizacemi Starého světa nabídne řadu jedinečných předmětů, které doposud nebyly nikde jinde vystavovány. Starobylá Hedvábná cesta, legendární eurasijská „dálnice“, spojovala od starověku Evropu s Dálným východem. Její hlavní větve měří mnoho tisíc kilometrů, avšak nepřehledný labyrint stovek dalších cest a stezek, který spojoval její nejdůležitější komunikační tepny, je bez nadsázky nekonečný.

Hedvábná cesta je katalyzátorem dějinného vývoje a sedimentem paměti naší civilizace. Samotný pojem „Hedvábná cesta“ je však do značné míry zavádějící. Užíváme jej pro zjednodušení jako již zažitý historický terminus technicus. Je evidentní, že Hedvábná cesta se netýkala pouze hedvábí. Rovněž počátky dálkových kontaktů a obchodních cest jsou mnohem starší než samotný vynález této luxusní tkaniny. Proto, hovoříme-li o Hedvábné cestě, máme na mysli rozvětvenou síť komunikací – cest i kontaktů mezi lidmi, která je do značné míry synonymem pro dějiny světa. Autorem výstavy je PhDr. David Majer z Ostravského muzea.

Záštitu nad výstavou převzal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Doprovodný program k výstavě:

Hedvábná cesta – ze Zlína až ke Žlutému moři
22. 2. 2017 | 5. podlaží budovy 14 | edukační místnost | v 17.00 hod
Hedvábná cesta sloužila jako spojnice Západu a Východu především k obchodním účelům. Ovšem obchod nebyl zdaleka jedinou příčinou či důsledkem její existence. Přednášející PhDr. David Majer z Ostravského muzea se pokusí ukázat, že Hedvábná cesta a její okolí byla provázena ještě jinými cestami – cestami válečnými.

Barvy dávnověku
4. 3. 2017 | 1. Podlaží budovy 14 | 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00
Celodenní program pro děti a rodiče
Děti si zahrají na tamější mistry – šperkaře, mozaikáře, malíře a mistry umění tetování hennou.

Podrobnosti o výstavě