Program

Reformace a Martin Luther

2. 1. - 28. 2. 2017

Výstavka dokumentů z fondu knihovny k 500. výročí reformace. Za počátek reformačního procesu je považován 31. říjen 1517, kdy Martin Luther uveřejnil svých 95 tezí – latinsky psané podklady k teologické disputaci.

Reformace a Martin Luther

Zdeněk Kovář

2. 1. - 28. 2. 2017

Výstavka dokumentů z fondu knihovny k 100. výročí narození významného sochaře, designéra a pedagoga Zdeňka Kováře.

Zdeněk Kovář

Výstava ZŠ Komenského I

2. 1. - 31. 1. 2017

Výstava prací žáků ZŠ Komenského I., Zlín.

Výstava ZŠ Komenského I

Pocta Františku Bartošovi 2016 – 2017

červen 2016 – březen 2017

Připomínka dvou významných výročí pedagoga, jazykovědce, etnografa a folkloristy Františka Bartoše. V roce 2016 si připomínáme 110. výročí úmrtí a v následujícím roce 2017 pak 180. výročí narození této význačné osobnosti našeho regionu.

Pocta Františku Bartošovi 2016 – 2017

130. výročí založení čtenářského spolku ve Zlíně

CELOROČNĚ

Před sto třiceti lety, na Silvestra roku 1885, Moravské místodržitelství v Brně schválilo stanovy Čtenářského spolku ve Zlíně, a tím byl ve městě položen základ veřejného půjčování knih. Ustavující valná hromada se konala 2. února 1886 v sále hostince U Zlatého anděla. Zapsáno bylo 52 členů.

130. výročí založení čtenářského spolku ve Zlíně

Programy krajské knihovny pro školy

CELOROČNĚ

Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2016/2017 plán besed, exkurzí a jiných akcí, které jsou určeny mateřským školám, základním školám, nižším ročníkům víceletých gymnázií a jiným školským zařízením.

Programy krajské knihovny pro školy