Program

29. 3. – 31. 5. 2017

Rok renesanční šlechty

Přednáškový cyklus věnovaný období renesance. Spolu s nástupem Habsburků na svatováclavský trůn v roce 1526 vstoupil do českých zemí duch renesanční kultury, který s sebou přinesl téměř sto let trvající období nebývalé hospodářské prosperity, náboženské tolerance a zcela mimořádného kulturního rozmachu.

Rok renesanční šlechty

24. 4. – 5. 5. 2017

LITERÁRNÍ JARO ZLÍN 2017

Letošní již 8. ročník bude věnován mimo jiné německé literatuře a významu redakční a nakladatelské práce. Hlavním organizátorem festivalu je Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Role odborného garanta projektu se ujal zlínský spisovatel Antonín Bajaja. Připraveny jsou přednášky, besedy, promítání filmu i čtení v parku. Nenechte si ujít festival, kde se můžete osobně potkat se současnými autory.

LITERÁRNÍ JARO ZLÍN 2017

5. 4. – 30. 4. 2017

Vystup ze své ulity

Výstava výtvarných a literárních prací dětí a seniorů v rámci projektu Očima generací.

Vystup ze své ulity

1. 4. – 30. 4. 2017

Jan Ámos Komenský

V hodinách vlastivědy žáci 5. A ZŠ E. Zátopka zpracovali projekt o jednom z nejvýznamnějších Čechů J. A. Komenském. Propojili dovednosti práce s počítačem, vyhledávání informací v knihách a encyklopediích s výtvarnou výchovou.

Jan Ámos Komenský

1. 3. – 30. 4. 2017

Cesty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda

Výstavka knih z fondu knihovny. 22. dubna 1947 Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund vyjeli na svou první cestu do Afriky a Ameriky, vrátili se v roce 1950. Navazuje na program Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně 70. výročí první cesty H + Z.

Cesty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda

1. 3. – 30. 4. 2017

Karel Hlaváček

Výstavka dokumentů z fondu knihovny. Navazuje na výstavu Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Karel Hlaváček: Jsou ohně marny.

Karel Hlaváček

25. 1. – 24. 5. 2017

Od baroka ke klasicismu

Cyklus hudebních přednášek s Mgr. Markem Obdržálkem

Od baroka ke klasicismu

Pocta Františku Bartošovi 2016 – 2017

červen 2016 – březen 2017

Připomínka dvou významných výročí pedagoga, jazykovědce, etnografa a folkloristy Františka Bartoše. V roce 2016 si připomínáme 110. výročí úmrtí a v následujícím roce 2017 pak 180. výročí narození této význačné osobnosti našeho regionu.

Pocta Františku Bartošovi 2016 – 2017

Programy krajské knihovny pro školy

CELOROČNĚ

Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2016/2017 plán besed, exkurzí a jiných akcí, které jsou určeny mateřským školám, základním školám, nižším ročníkům víceletých gymnázií a jiným školským zařízením.

Programy krajské knihovny pro školy