Program

25. 1. – 24. 5. 2017

Od baroka ke klasicismu

Cyklus hudebních přednášek s Mgr. Markem Obdržálkem

Od baroka ke klasicismu

31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 4. 4., 18. 4. 2017

Virtuální univerzita třetího věku: dějiny oděvní kultury

Druhá část cyklu Dějiny oděvní kultury se věnuje módě v období mezi třicetiletou válkou a přelomem mezi 19. a 20. století. Posluchači se ocitnou v období po Bílé hoře, kdy Evropu decimují hrůzy třicetileté války, aby byli následně oslněni nádherou dvora Krále Slunce Ludvíka XIV.

Virtuální univerzita třetího věku: dějiny oděvní kultury

Reformace a Martin Luther

2. 1. - 28. 2. 2017

Výstavka dokumentů z fondu knihovny k 500. výročí reformace. Za počátek reformačního procesu je považován 31. říjen 1517, kdy Martin Luther uveřejnil svých 95 tezí – latinsky psané podklady k teologické disputaci.

Reformace a Martin Luther

Zdeněk Kovář

2. 1. - 28. 2. 2017

Výstavka dokumentů z fondu knihovny k 100. výročí narození významného sochaře, designéra a pedagoga Zdeňka Kováře.

Zdeněk Kovář

Pocta Františku Bartošovi 2016 – 2017

červen 2016 – březen 2017

Připomínka dvou významných výročí pedagoga, jazykovědce, etnografa a folkloristy Františka Bartoše. V roce 2016 si připomínáme 110. výročí úmrtí a v následujícím roce 2017 pak 180. výročí narození této význačné osobnosti našeho regionu.

Pocta Františku Bartošovi 2016 – 2017

Programy krajské knihovny pro školy

CELOROČNĚ

Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2016/2017 plán besed, exkurzí a jiných akcí, které jsou určeny mateřským školám, základním školám, nižším ročníkům víceletých gymnázií a jiným školským zařízením.

Programy krajské knihovny pro školy