St, 15. 9. 2021 17.00

KLUB MILOVNÍKŮ KNIH

Setkání příznivců knih a literatury v parku Komenského.

Čas konání: 17.00

Místo konání: Park Komenského

Pořadatel: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Vstupné: Zdarma


Námětem podzimního setkání příznivců literatury a čtení bude nejnovější kniha Aleny Mornštajnové Listopád a tituly Fredrika Backmana. Přečtěte si knihu na dané téma a přijďte o ní s námi diskutovat. V případě nepříznivého počasí se setkání uskuteční v sále B budovy 15 továrního areálu. Na setkání je třeba se předem přihlásit na e-mailu sukupova@kfbz.cz. Vstup zdarma.

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akce:

V rámci akcí pořádaných Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Park Komenského

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

příspěvková organizace