Ne, 29. 1. 2023 v 17.00 hod.

NEDĚLNÍ SETKÁNÍ S PETREM NÁROŽNÝM K VÝSTAVĚ KARLA ČAPKA

Jako host vystoupí Jiří Surůvka.

Čas konání: v 17.00 hod.

Místo konání: 2. podlaží budovy 14

Pořadatel: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně


Výstava představuje především kresby Karla Čapka z jeho cest po Evropě uskutečněných v letech 1924–1936, které posléze doprovázely jeho cestopisné knihy (Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na Sever). Jsou zde také vystaveny rukopisy Karla Čapka přímo se vztahující k těmto kresbám. Expozice je doplněná úzkým výběrem obrazů Josefa Čapka zapůjčených ze Západočeské galerie v Plzni a je zde k vidění také vzácný a jedinečný pastel – Portrét Karla Čapka (datovaný kolem roku 1907). Součástí výstavy je také zastoupení žijících umělců přímo se dotýkajících spisovatelova díla a života, pozvání přijala Věra Nováková (kresby ke knize vzpomínek Heleny Čapkové – Moji milí bratři), Jiří Surůvka, Juraj Bartusz - a malíř Tomáš Císařovský zde představuje obraz přímo vytvořený pro výstavu – Portrét Karla Čapka. Také zde bude vystavený obraz Astronauta od Pavla Brázdy jako reminiscence na Čapkovu hru RUR. Výstava je další v pořadí z volného cyklu, ve kterém se potkávají stěžejní osobnosti českého písemnictví v souvislosti s výtvarným uměním - předchozí výstavy byly věnovány Jiřímu Kuběnovi, Vítězslavu Nezvalovi, Jiřímu Kolářovi, Karlu Hynku Máchovi, Karlu Hlaváčkovi, Jaromíru Erbenovi, Alénu Divišovi, Jiřímu Karáskovi ze Lvovic, Otokaru Březinovi a Jakubu Demlovi. Výstavy se konají za spolupráce s Památníkem národního písemnictví v Praze.

Foto: archiv KGVU

V rámci akcí a výstav pořádaných v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvkové organizace sídlící ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a 14|15 Baťův institut) nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

2. podlaží budovy 14

  • Ulice: Vavrečkova 7040
  • Město: Zlín
  • PSČ: 76001

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

příspěvková organizace

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.