St, 13. 6. 2018 v 9.30 hod.

KNIHOVNA VĚC VEŘEJNÁ

Veřejná panelová diskuze o budoucnosti knihoven.

Čas konání: v 9.30 hod.

Místo konání: 2. podlaží budovy 15 | kavárna

Pořadatel: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Vstupné: zdarma


Mít v obci knihovnu je tradice, která je spojena se vznikem samostatného Československa v roce 1918. Právě k tomuto výročí chtějí knihovny otevřít diskuzi o své budoucnosti v digitálním světě.

Kulaté stoly organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Sdružení knihoven ČR se záštitou Asociace krajů ČR, Svazu měst na obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a s podporou Ministerstva kultury ČR.

Na čtrnácti kulatých stolech se v krajích setkají zástupci ministerstva kultury, krajů, obcí, knihoven i jejich uživatelů.

Ve Zlínském kraji se panelová diskuze uskuteční v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně dne 13. června v 9.30 hodin za účasti hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, primátora města Zlína Miroslava Adámka, zástupce Spolku pro obnovu venkova Vojtěcha Ryzy, starostů měst a obcí, ředitelů knihoven, knihovníků, učitelů i další odborné veřejnosti Zlínského kraje.

Úvodní prezentaci přednese PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky.

Přihlášky a informace: Mgr. Zuzana Vrtalová, vrtalova@kfbz.cz, tel.: 573 032 508

Více informací - https://www.knihovna-vec-verejna.cz/

 

 

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akce.

V rámci akcí a výstav pořádaných v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvkové organizace sídlící ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a 14|15 Baťův institut) nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

2. podlaží budovy 15 | kavárna

  • Ulice: Vavrečkova 7040
  • Město: Zlín
  • PSČ: 76001

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

příspěvková organizace