St, 22. 8. 2018 - Ne, 28. 10. 2018

NÁMĚSTÍ PRÁCE VE ZLÍNĚ A JEHO PROMĚNY

Výstava seznámí s projekty, zabývajícími se řešením významného urbanistického prostoru od počátků jeho formování ve 30. letech do roku 1948.

Místo konání: 2. podlaží budovy 14 | grafický kabinet

Pořadatel: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně


Prezentace seznámí prostřednictvím původních plánů a fotografií s projekty, zabývajícími se řešením významného urbanistického prostoru od počátků jeho formování ve 30. letech do roku 1948. První budovy (Obchodní dům, velké kino, Společenský dům) byly realizovány podle okamžité potřeby firmy Baťa a bylo nutné komplexní řešení. Koncipování monumentálního náměstí před vstupem do továrny věnovali v meziválečném období pozornost architekti F. L. Gahura, V. Karfík, J. Gočár, V. Hruška, J. Voženílek a řada dalších i po roce 1948. Dodnes je jako celek nedořešeno. Nejvíce návrhů pochází z ateliéru Františka L. Gahury (1935, 1936-1937, 1939, 1940, 1942). Výstava je současně připomínkou 60. výročí úmrtí tohoto významného zlínského architekta a urbanisty.

Vernisáž výstavy 21. 8 2018 v 17.00 hod.

Komentovaná prohlídka výstavy s její kurátorkou: 11. 9. v 17.00 hod.

 Více informací o výstavě zde.

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akce.

V rámci akcí a výstav pořádaných v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvkové organizace sídlící ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a 14|15 Baťův institut) nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

Obrázek: F. L. Gahura, Úprava Náměstí Práce ve Zlíně, 1942, archiv Muzea města Brna

2. podlaží budovy 14 | grafický kabinet

  • Ulice: Vavrečkova 7040
  • Město: Zlín
  • PSČ: 76001

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

příspěvková organizace