St, 26. 9. 2018 - Ne, 2. 12. 2018

UMĚNÍ P(R)O PRÁCI

Výstava o vývoji výtvarné kultury ve Zlíně 20. - 50. let.

Místo konání: 1. podlaží budovy 14

Pořadatel: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně


Cílem výstavy je poskytnut návštěvníkům komplexní obraz o vývoji výtvarné kultury ve Zlíně 20. - 50. let. Divák bude mít jejím prostřednictvím možnost poznat vývoj jednotlivých uměleckých forem a být schopen si zodpovědět otázku, jakou roli hrálo umění v tehdejší zlínské společnosti, která byla v oblasti kultury díky poměrně mělkým historickým kořenům velmi specifická. Vedle sledování hlavní chronologicky uspořádané vývojové linie bude mít návštěvník možnost prozkoumat některá z významných podtémat souvisejících s dějinami vizuální kultury ve Zlíně, které byly úzce propojeny s tématem práce, dynamiky, výkonu a reprezentace.

Vernisáž výstavy: 25. 9. v 17.00 hod.
Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Vítem Jakubíčkem: 23. 10., 13. 11. v 17 hodin a 21. 11. v 10 hodin.

Více informací o výstavě zde.

 

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akce.

V rámci akcí a výstav pořádaných v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvkové organizace sídlící ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a 14|15 Baťův institut) nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

1. podlaží budovy 14

  • Ulice: Vavrečkova 7040
  • Město: Zlín
  • PSČ: 76001
  • Telefon: 573 032 111

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

příspěvková organizace