Po, 1. 10. 2018 - St, 31. 10. 2018

PROMĚNY VENKOVSKÉ ARCHITEKTURY 19. A 20. STOLETÍ NA MORAVĚ A SLEZSKU

Výstava přináší pohled na současnou architekuru venkova z jiného úhlu.

Místo konání: 2. podlaží budovy 15, foyer

Vstupné: zdarma


Výstava Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století na Moravě a ve Slezsku přináší možnost pohlédnout na současnou architekturu venkova z jiného úhlu. I na první pohled obyčejné domy mohou skrývat a nést v sobě historickou a památkovou hodnotu a stejně tak i celý vesnický urbanistický celek.

Tyto často skryté hodnoty se pokouší svým výzkumem odhalit odborníci z Oddělení topografie Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a odborníci Katedry geomatiky, Fakulty stavební ČVUT.

Expozice výstavy přiblíží vývoj a proměnu zástavby jednotlivých vybraných vsí na území Moravy a Slezska pomocí práce s historickými prameny a literaturou, historickými a digitálními vývojovými mapami a geodetickým – fotogrammetrickým zaměřením vybraných objektů. Výstavu doprovodí fotografie venkovských staveb od specializovaného fotografa architektury.

Vernisáž výstavy: 4. 10. v 16.00 hod.

 

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akce.

V rámci této akce mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace 14|15 Baťova institutu, p. o.  14|15 Baťův institut, p. o. nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

2. podlaží budovy 15, foyer

  • Ulice: Vavrečkova 7040
  • Město: Zlín
  • PSČ: 76001