St, 27. 2. 2019 10.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00

PROVEĎ! PROCVIČUJ! OPAKUJ!

Dílna pro děti.

Čas konání: 10.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00

Místo konání: 1. podlaží budovy 14

Pořadatel: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně


O prázdninách do školy? Proč ne! Zažijte vyučování na zlínské pokusné škole před 80. lety. Během programu ve výstavě Mluvit je výhradním právem žactva se dozvíte, co se děti tenkrát učily, čekají na vás tvořivé i pohybové aktivity a vyzkoušíte si vyřešit úkoly z dobových učebnic. Pro děti 6–13 let. Informace: objednavky.skoly@seznam.cz, 573 032 3xx (19, 20, 21).

Vstupné jako do výstavy.

 

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akce.

V rámci akcí a výstav pořádaných v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvkové organizace sídlící ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a 14|15 Baťův institut) nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

foto: archiv MJVM ve Zlíně

1. podlaží budovy 14

  • Ulice: Vavrečkova 7040
  • Město: Zlín
  • PSČ: 76001
  • Telefon: 573 032 111

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

příspěvková organizace