Út, 2. 4. 2019 - St, 17. 4. 2019

VELIKONOCE V MUZEU - EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

Edukační programy pro školy k výstavě Vajíčko malované, z lásky darované.

Pořadatel: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně


PŘIDAJTE NÁM VAJÍČKO, MILÁ MATIČKO!
2. 4. – 17. 4. – na objednávku
Velikonoční zvyky na zlínském panství. Pro 1. stupeň ZŠ. Více informací o edukačních programech pro školy na objednavky.skoly@seznam.cz nebo 573 032 319-21. Nutná rezervace.
Vstupné 25 Kč.

ČERVENÉ MODRÉ OŘEŠÍ, KOHO TO VAJÍČKO POTĚŠÍ?
16. 4. – na objednávku
Předvádění různých technik zdobení kraslic, koledy a povídání o tom, jaká vajíčka dostávali malí koledníci, a jaká zamilovaní mládenci. Pro ZŠ. Nutná rezervace na objednávky.skoly@seznam.cz.
Vstupné 25 Kč.

 

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akce.

V rámci akcí a výstav pořádaných v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvkové organizace sídlící ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a 14|15 Baťův institut) nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

 

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

příspěvková organizace