So, 1. 6. 2019 - St, 31. 7. 2019

ZIKMUND100 – PO STOPÁCH H+Z

Výstava fotografií Hanzelky a Zikmunda, Sochy a Vaňourka.

Místo konání: objekt bývalé svitovské brány

Pořadatel: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Vstupné: 59 Kč, snížené 39 Kč


Výstava dvou stovek fotografií, z nichž polovina vznikla při 2. cestě Hanzelky a Zikmunda po Asii v letech 1959 – 1964. Druhou polovinu na přesně stejných místech pořídili v roce 2018 autoři Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek. Ojedinělý projekt cestovatelský i fotografický doplní předměty ze sbírek MJVM Zlín, filmová projekce z cesty v r. 2018 a doprovodný program – beseda s autory L. Sochou a T. Vaňourkem, promítání filmu „Cesta jako žádná ze sta" a komponovaný pořad pro veřejnost „Cestovatelská show".

Více informací na www.muzeum-zlin.cz

Vstupné 59 Kč, snížené 39 Kč.

Otevřeno denně 10.00-18.00.

V rámci doprovodného programu proběhne 24. 7. promítání filmu "Cesta jako žádná ze sta".
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou M. Preiningerovou 22. 7. v 16.00 hod

 

nformace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akce.

V rámci této výstavy pořádané Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

objekt bývalé svitovské brány

  • Ulice: J. A. Bati 1
  • Město: Zlín
  • PSČ: 76001

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

příspěvková organizace