St, 19. 6. 2019 - Ne, 25. 8. 2019

EUGEN BRIKCIUS: HODINY SLUNCE A MĚSÍCE

Výstava představí slavné land artové dílo Sluneční hodiny Eugena Brikciuse.

Místo konání: 2. podlaží budovy 14 | grafický kabinet

Pořadatel: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně


Výstava představí slavné land artové dílo Sluneční hodiny (1970) významného představitele českého akčního umění 60. let 20. stol. Eugena Brikciuse (*1942) a to včetně jeho remaku Měsíční hodiny realizovaného Jiřím Hlínou v roce 1991, který se nachází ve sbírce KGVU ve Zlíně.

Vernisáž výstavy 18. 6. v 17.00 hod.

Komentované prohlídky s kurátorem výstavy 2. 7. a 13. 8. v 17.00 hod

Eugeniální večer s Eugenem Brickciusem: 23. 8. v 18:30 hod.

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akce.

V rámci akcí a výstav pořádaných v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvkové organizace sídlící ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a 14|15 Baťův institut) nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

2. podlaží budovy 14 | grafický kabinet

  • Ulice: Vavrečkova 7040
  • Město: Zlín
  • PSČ: 76001

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

příspěvková organizace