Čt, 11. 7. 2019 v 17.00 hod

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY TRIENÁLE PROSTOR ZLÍN 2019: ALTERNATIVY DESTRUKCE

Prohlídka výstavy s jejím kurátorem.

Čas konání: v 17.00 hod


Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akce.

V rámci akcí a výstav pořádaných v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvkové organizace sídlící ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a 14|15 Baťův institut) nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty