St, 20. 9. 2017 - St, 22. 11. 2017 v 17:00 hodin

ROZUMÍME HISTORII?! PODZIM 2017: FIRMA BAŤA – STARÉ TÉMA, NOVÉ OBJEVY.

Cyklus přednášek pořádaných ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín.

Čas konání: v 17:00 hodin

Místo konání: 2. podlaží budovy 15

Pořadatel: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Vstupné: 40 Kč, snížené: 30 Kč


Tovární města Baťova koncernu. Evropská kapitola globální expanze. Výsledky a perspektivy výzkumů

středa 20. 9. 2017 | 17.00 | sál A

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., Filosofický ústav Akademie věd ČR
PhDr. Martin Jemelka, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR

V české historiografii hospodářských a sociálních dějin není mnoho témat, která by měla globální potenciál a rezonanci. Právě továrním městům Baťova koncernu byl věnován rozsáhlý výzkum Martina Jemelky a Ondřej Ševečka, který měl ambici poprvé uceleně zmapovat ekonomickou, a především sociální dimenzi baťovského podnikání v době jeho dynamické zahraniční expanze. Transfer podnikatelského systému byl sledován ve značně odlišných politických a ekonomických souřadnicích devíti evropských zemí, v nichž bylo založeno šestnáct továrních měst koncernu Baťa, a to v dramatické době od konce dvacátých do konce čtyřicátých let, kdy Evropa prošla krizí ekonomického liberalismu a parlamentní demokracie a etapou totalitárních a autoritářských režimů ústící ve vznik železné opony a konstituování východního bloku. V rámci prezentace bude badatelský projekt stručně představen a v diskusi s autory reflektovány jeho výsledky sumarizované v nedávno vydané knize Tovární města Baťova koncernu (Academia, Praha 2016).

Středoevropské aktivity Baťova koncernu za druhé světové války

středa 18. 10. 2017 | 17.00 | sál B

Mgr. Martin Marek, Ph.D., Státní okresní archiv Zlín

Přednáška představí knihu, která mapuje baťovské podnikatelské aktivity na území střední, středovýchodní a jihovýchodní Evropy v průběhu druhé světové války. Svým širokým tematickým zaměřením a rozsáhlým teritoriálním záběrem se snaží překlenout dosavadní úzce vymezené bádání o tomto celosvětově působícím koncernu, které se dosud věnovalo převážně Baťově zlínské metropoli v etapě meziválečného Československa. Monografie se pokouší přispět k porozumění chování světových koncernů a jeho osazenstev při mimořádné politické a ekonomické krizi, jakou nacistická epocha bezpochyby reprezentuje.

Spory o Baťův odkaz

středa 22. 11. 2017 | 17.00 | sál B
JUDr. David Kolumber, Okresní soud ve Zlíně; Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva FAME UTB

Beseda představí tři hlavní tematické okruhy monografie Spory o Baťův odkaz. Nejprve se stručně seznámíme s historií koncernu a rodinou Baťů, následně budeme sledovat znárodnění koncernových společností v evropských státech a nakonec se zaměříme na samotné spory o vlastnictví koncernu Baťa.

 


Vstupné na jednotlivé přednášky: 40 Kč, snížené 30 Kč, držitelé karty ZTP zdarma.

Předprodej vstupenek od 4. 9. 2017 na recepcích 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.

 

Obrázek: Perspektivní plán Baťových závodů, 1927, fotoarchiv MJVM

2. podlaží budovy 15

  • Ulice: Vavrečkova 7040
  • Město: Zlín
  • PSČ: 76001

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

příspěvková organizace