Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Dnes 1. 12. 2021

Knihovna

KNIHOŽROUTI

Program Dětského čtenářského klubu 1. a 15. prosince.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

4. 12. 2021

Muzeum

DRÁTĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY

Dílna s vánoční tématikou v muzeu.

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

4. 12. 2021

Galerie

SVATÝ MIKULÁŠ NA NÁVŠTĚVĚ V GALERII

Sobotní dílny v galerii aneb divadlem k výtvarnému umění.

Stálá expozice

Galerie

PROSTOR ZLÍN | ŘÁDY VIDĚNÍ

Stálá expozice představuje vlastní sbírky a odborné zaměření instituce.

Stálá expozice

Muzeum

PRINCIP BAŤA: DNES FANTAZIE, ZÍTRA SKUTEČNOST

Expozice je svým rozsahem i propracovaností ojedinělou nejen u nás, ale i v celé Evropě.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

22. 10. 2021 - 27. 2. 2022

Muzeum

NOMÁDI EVROPY - PŘÍBĚH SLOVENSKÉHO DRÁTENICTVÍ

Nová výstava muzea věnovaná drátenictví jako národnímu kulturnímu dědictví. 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

27. 10. 2021 - 8. 12. 2021

Knihovna

STŘÍPKY DĚJIN ZAHRADNÍHO UMĚNÍ: KOUZLO STŘEDOVĚKU A RENESANCE V NAŠICH ZAHRADÁCH

Podzimní přednáškový cyklus knihovny. 

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

10. 11. 2021 - 27. 2. 2022

Galerie

ZDEŇKA SALETOVÁ. z - NIT – ra

Nová výstava galerie.