Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

14. 4. 2021

Knihovna

KLUB MILOVNÍKŮ KNIH ONLINE

Dubnové setkání příznivců knih v online prostředí.

Stálá expozice

Galerie

PROSTOR ZLÍN | ŘÁDY VIDĚNÍ

Stálá expozice představuje vlastní sbírky a odborné zaměření instituce.

Stálá expozice

Muzeum

PRINCIP BAŤA: DNES FANTAZIE, ZÍTRA SKUTEČNOST

Expozice je svým rozsahem i propracovaností ojedinělou nejen u nás, ale i v celé Evropě.

Procházka po uměleckých dílech ve Zlíně

23. 11. 2020 - 30. 4. 2021

Galerie

PROCHÁZKA PO UMĚLECKÝCH DÍLECH VE ZLÍNĚ

Interaktivní google mapka galerie s úkoly pro malé i velké.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

1. 4. 2021 - 30. 4. 2021

Knihovna

KOMENSKÉHO TIMELINE

Výstava v oknech kavárny, budova 15, přístup z platformy.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

3. 4. 2021 - 31. 10. 2021

Muzeum

VIDEO POZVÁNKA DO VÝSTAVY KRÁSA V OHNI ZROZENÁ

Reportáž televize TVS s pozvánkou do nové výstavy na hájence hradu Malenovice.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

6. 4. 2021 - 30. 4. 2021

Muzeum

KOINOBORI, TVOŘIVÁ DÍLNA PRO DĚTI

Tvořivá dílna tématicky spjatá s výstavou Jiří Hanzelka 100 let.

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, galeřiště

12. 4. 2021 - 12. 5. 2021

Galerie

GALEŘIŠTĚ: MASKA

Každý týden nový online program pro děti.