11. 6. 2019

14|15 BAŤŮV INSTITUT

FILHARMONIE POD ŠIRÝM NEBEM

Charitativní koncert zlínské filharmonie.

26. 4. 2019 - 7. 7. 2019

Muzeum

GLORIA MUSICAE!

Výstava historických hudebních nástrojů.

15. 2. 2019 - 2. 6. 2019

Muzeum

VŠECHNY CESTY VEDOU DO OBCHODNÍHO DOMU BAŤA

Panelová výstava.

3. 4. 2019 - 9. 6. 2019

Galerie

MEZINÁRODNÍ BYTOVÁ SOUTĚŽ FIRMY BAŤA V ROCE 1935

Výstava přiblíží významnou Baťovu mezinárodní veřejnou bytovou soutěž.

17. 4. 2019 - 16. 6. 2019

Galerie

JIŘÍ ŽÁK – ROZŠTĚPENÝ EPISTEMOLOG

Video Rozštěpený epistemolog se zabývá významem „post-pravdy" v současném informačním smogu.

26. 4. 2019 - 7. 7. 2019

Muzeum

GLORIA MUSICAE! - DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ

Doprovodný program k výstavě historických hudebních nástrojů.

24. 5. 2019 - 22. 9. 2019

Muzeum

JSOU HRDÍ, TUZE VZNEŠENÍ A PŘENÁDHERNĚ ODĚNÍ

Výstava replik historických oděvů.

29. 5. 2019 - 8. 9. 2019

Galerie

TRIENÁLE PROSTOR ZLÍN 2019: ALTERNATIVY DESTRUKCE

Výstava zachycuje uměleckou a umělecko-historickou připomínku vybraných sochařských a objektových děl z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska.