St, 30. 9. 2020 - Ne, 15. 11. 2020

DŮM UMĚNÍ

Nová výstava galerie.

Místo konání: 1. podlaží budovy 14

Pořadatel: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Vstupné: Dospělí 59 Kč, děti a senioři 39 Kč


Co je míněno Domem umění, a kde se vzal? Co si může tato instituce dovolit a jak je vlastně vnímána společností? Historie sahá daleko do 19. století, kdy vznikl nový typ instituce – Kunsthalle a jeho nová forma prezentace ve „white cube". Dům umění byl též název budovy, kde Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně do roku 2013 sídlila, a i on se patrně odrazil ve zvláštním vztahu tohoto muzea k současnému umění. Dům umění by měl splňovat podstatu umění v kontextu své doby – tedy poukazovat na současné politické, sociální, environmentální problémy.
Výstavní koncept otevřené instituce se pokusí změnit svojí klasickou roli mocenské instituce a přenechá prostor divákům – a tudíž jejich odpovědnosti. Nutí přemýšlet, nutí myslet. Galerie se tak proměňuje v hřiště, kde uživatel přináší svá pravidla a kde se otevírá pocit svobody a náhody zároveň. Výstava vzniká nesouměrně, prostor se postupně zaplňuje výtvarnými díly, tak jak plyne čas. Nemá tedy pevný začátek, ani konec.
Divák by se tedy měl stát aktivním divákem, zažívat umění, propojovat vztahové sítě, než být pouhým pozorovatel z dálky. Možná právě nyní je potřeba začít upevňovat vztahy, učit se a prožívat lidskost více než kdykoli jindy.

Kurátoři: Katarína Klusová, Jakub Rochovanský a Tereza Záchová

 

PROGRAM

30. 9. – 15. 11. Nela Britaňáková, Kateřina Ondrušková, Kafe Rikša

 

1. 10. – 4. 10. Rodiče za klima Ostrava

1. 10.  v 10.00 Mapa č. 1 a 2 – mentální a místní - workshop, připravili Jana a Jakub Adamcovi

v 16.00 Město, po kterém toužíme - workshop, vede Eliška Černá

2. 10.  v 10.00 Mapa č. 3 – Ostrov pokladů - workshop, připravili Jana a Jakub Adamcovi

v 16.00 Jak měnit svět a nezbláznit se z toho, 1. část - přednáška a diskuze, vede Jakub Černý

3. 10.  v 10.00 Jak měnit svět a nezbláznit se z toho, 2. část - workshop, vede Jakub Černý

v 16.00 Lesk a bída periferie - diskuze a společný piknik

4. 10.  v 10.00 Procházka (bude upřesněno) 

v 16.00 Promítání dokumentárního filmu: Ekostory (Ivo Bystřičan, 46 min)

Po celou dobu Mapa č. 4 - Překážková dráha

Každý den Řízená imaginace - Zlepšování budoucnosti silou mysli / Zpomalování / Zpřítomňování / Utváření aktivní naděje - 30 minut vždy před začátkem odpoledního bloku.

U všech programových bodů možnost hlídání dětí.

 

6. 10. – 9. 10. Bludný kámen

6. 10. v 18.00  vernisáž: Bludný kámen: Souostroví Opava ↔ Zlín

9. 10. v 18.00 koncert NUN

v 19.00 koncert Salvia

 

10. 10. – 11. 10. Erik Sikora

 

13. 10. – 18. 10. Slepý pes

 

20. 10. – 25. 10. Juliana Höchlová, Sonya Darrow, Sráč Sam, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, ateliér Jiřího Kovandy FUD UJEP

 

27. 10. – 1. 11. Zlínský okruh

27. 10. v 17.00 prof. Ivan Blecha: Filozofie a umění – přednáška

28. 10. v 17.00 Ludvík Ševeček: Geneze zlínského okruhu – přednáška

29. 10. v 17.00 Ivan Neuman: Zlínský okruh – přednáška

31. 10. v 17.00 Oldřich Janota – koncert

1. 11. v 17.00 Nedělní chvilka poesie: Pavel Petr, Pavel Preisner, Jan Slovák & Miroslav Černý

 

3. 11. – 15. 11. SPOLEČNÁ VÝSTAVA

 

13. 11. v 17.00 Φ (Památník Tomáše Bati)

v 18.30 Dernisáž + koncert Alexander Hemala, Pola Puk Puk

 

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akce.

V rámci akcí a výstav pořádaných v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvkové organizace sídlící ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a 14|15 Baťův institut) nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

1. podlaží budovy 14

  • Ulice: Vavrečkova 7040
  • Město: Zlín
  • PSČ: 76001

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

příspěvková organizace