St, 14. 7. 2021 - Ne, 22. 8. 2021

IRENA A NIKOS ARMUTIDISOVI

Nová výstava galerie. 

Místo konání: 1. podlaží budovy 14

Pořadatel: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Vstupné: Dospělí 59 Kč, děti a senioři 39 Kč


Manželé Irena a Nikos Armutidisovi přistupují k výtvarné tvorbě prostřednictvím odlišných výtvarných médií. Struktura jejich společné prezentace spočívá v konfrontaci sochařských, malířských a fotografických děl. Nikos Armutidis (1953) je především sochařem, ale věnuje se i malbě. Ve své současné tvorbě se na jedné straně orientuje na portrétní tvorbu spočívající na reálném základě, na druhé straně pracuje s objekty, v nichž se dostává na pomezí minimalismu a stereometrické abstrakce. K obdobným tématům dospívá rovněž ve svých malířských pracích. Irena Armutidisová (1956) přistupuje ke své tvorbě jakoby z opačných pozic a ve svých fotografických obrazech reaguje na reálné jevy ve venkovské krajině, jež jsou v médiu fotografie konceptualizovány do podoby abstraktního, takřka geometrického tvaru.

Vernisáž výstavy: 13. 7. 2021 v 17.00 hodin 

Komentovaná prohlídka s kurátorem: 17. 8. v 17 hodin

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akce:

V rámci akcí a výstav pořádaných v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvkové organizace sídlící ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a 14|15 Baťův institut) nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

1. podlaží budovy 14

  • Ulice: Vavrečkova 7040
  • Město: Zlín
  • PSČ: 76001
  • Telefon: 573 032 111

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

příspěvková organizace