13. 2. 2017

Krajská galerie zve na výstavu kreseb a rukopisů Karla Hlaváčka

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně připravila ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze výstavu s názvem Karel Hlaváček: Jsou ohně marny. Básník Karel Hlaváček je na výstavě představen především svými kresbami. Výstava bude k vidění v grafickém kabinetu ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU od 15. února do 2. dubna. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 14. února v 17 hodin.


Výstava básníka Karla Hlaváčka (1874-1898), představitele českého symbolismu a významného dekadenta patřící k okruhu autorů Moderní revue, je zaměřena především na jeho kresebné dílo.

„Soustředíme se převážně na jeho autoportréty. Na výstavě mohou návštěvníci vidět jeho nejslavnější kresby jako je Vyhnanec nebo Můj Kristus. Vystavena je i řada portrétů, jak Hlaváčkových přátel z domácích uměleckých kruhů, tak i světových osobností. Lidé zde najdou také samostatné kresby volného charakteru jako je Faun a Démon,“ řekl Petr Pavel, kurátor z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Důležitou součástí výstavy jsou jeho knižní a ilustrativní práce - návrhy na obálky básnických sbírek, časopisecké obálky, dekorativní vzory, apod. Část expozice je věnovaná básníkovým rukopisům, skicám a ukázkám z korespondence.

Výstavu doplňuje portrétní bysta básníka, vytvořená sochařem Janem Štursou. „Ze současných autorů reflektujících Karla Hlaváčka představujeme akvarel od předního typografa, tvůrce písma a kreslíře Františka Štorma a obraz vztahující se k fenoménu autoportrétu ve výtvarném umění od Václava Stratila.“ uvedl kurátor výstavy. Ze sbírek zlínské galerie je vystaven obraz Povodeň od malíře Františka Ondrúška z roku 1896.

Výstavu se podařilo uskutečnit zejména díky spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze, který pečuje o většinu Hlaváčkova jak slovesného, tak výtvarného díla. „Muzeum umění v Ostravě na výstavu zapůjčilo důležité dílo - Rajskou krajinu od Emila Orlika, které snad jako by mohlo patřit ke krátkému, ale tak výjimečně a uhrančivě naplněnému životu tohoto básníka.“ doplnil kurátor výstavy Petr Pavel.

Galerie rovněž připravila pro návštěvníky doprovodný program k výstavě. V pátek 17. března mohou návštěvníci strávit večer s Václavem Stratilem. K derniéře výstavy 31. března je připravena přednáška s Ottou M. Urbanem, na kterou bude navazovat večer poesie Karla Hlaváčka. Básně bude recitovat Josef Somr za klavírního doprovodu hudebního skladatele Martina Dohnala. Začátek obou akcí je v 18.30 hodin.

V Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně bude pro návštěvníky připravena od 1. března výstavka dokumentů z fondu knihovny o Karlu Hlaváčkovi a dalších autorech české dekadence. K vidění bude až do 30. dubna ve vitrínách ve 4. podlaží budovy 15.

Více informací naleznete na www.galeriezlin.cz nebo na www.14-15.cz.

Kontakt:

Ing. Alena Babicová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, p. o.
T | 573 032 120, 736 505 513
M | alena.babicova@14-15.cz