12. 10. 2017

Soutěž o LEGO vesmírnou loď Millenium Falcon v hodnotě 3500 Kč

Přijď na výstavu SVĚT KOSTIČEK a získej možnost vyhrát LEGO vesmírnou loď Millenium Falcon v hodnotě 3 500,- Kč, lístky od Golden Apple Cinema na premiéru filmu STAR WARS: Poslední z Jediů a řadu dalších cen. Pořadatelem soutěže je Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.


Pravidla soutěže:
• Pro zapojení do soutěže je potřeba navštívit výstavu SVĚT KOSTIČEK a vyplnit zde soutěžní lístek, a to včetně e-mailové adresy, díky které bude možné kontaktovat výherce.
• Soutěžní lístky je možné vyplňovat v termínu od 13. 10. do 26. 11. 2017
• Zúčastnit se může každý návštěvník starší 15 let. Každý účastník soutěže může vyplnit pouze jeden soutěžní lístek.
• Ze všech soutěžních lístků bude 28. 11. náhodně vylosováno 5 výherců v pořadí 5. – 1. místo, kterým připadnou následující ceny:

1. CENA:
• LEGO stavebnice STAR WARS Millenium Falcon v hodnotě 3 500,- Kč
• 2 lístky od GAC na premiéru STAR WARS: Poslední z Jediů
• publikace Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně
2. CENA:
• 2 lístky od GAC na premiéru STAR WARS: Poslední z Jediů
• rodinný vstup do zábavního centra Krokodýlek Olomouc
• publikace Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně
3. CENA:
• 2 lístky od GAC na premiéru STAR WARS: Poslední z Jediů
• vstup pro 1 osobu do zábavního centra Krokodýlek Olomouc
• voucher na komentovanou prohlídku 21. budovy s návštěvou terasy a jízdou v původním výtahu J. A. Bati
• publikace Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně
4. CENA:
• 2 lístky od GAC na premiéru STAR WARS: Poslední z Jediů
• vstup pro 1 osobu do zábavního centra Krokodýlek Olomouc
• publikace Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně
5. CENA:
• 2 lístky od GAC na premiéru STAR WARS: Poslední z Jediů
• voucher pro 2 osoby na vstup do stálé muzejní expozice PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost
• publikace Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně

 

• Vylosovaní výherci budou předem vyzváni k účasti na slavnostním předání, které se uskuteční 3. 12., v 15:45 v expozici výstavy SVĚT KOSTIČEK v 1. podlaží budovy 14 továrního areálu (Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín), do které budou mít při této příležitosti vstup zdarma. Výhry vítězům předá autor výstavy Ing. arch. Petr Šimr. V případě nevyzvednutí výzvy při slavnostním předání bude možné se dohodnout na individuálním vyzvednutí výhry.
• Zapojením do soutěže dáváte níže uvedeným souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů.

Souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů:
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon") beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem 14|15 Baťův institut, p.o. (IČ: 63110342), se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín (dále jen správce) pro účely:
• slosování soutěžních lístků o ceny a k případnému informování o výhře a domluvě na předání věcných cen;
• zasílání newsletteru s programem při projevení zájmu zaškrtnutím daného políčka v dotazníku.
Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou ode dne jeho udělení.
Souhlas můžu odvolat i před uplynutím této doby, beru však na vědomí, že odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů před vylosováním výherců dojde k ukončení účasti v soutěži.
Osobními údaji se rozumí e-mailová adresa uvedená v soutěžním lístku k výstavě SVĚT KOSTIČEK.
Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo.
Účastník soutěže má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li účastník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.