4. 12. 2017

V krajské galerii budou k vidění díla Milady Schmidtové Čermákové

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně připravila pro návštěvníky retrospektivní výstavu děl Milady Schmidtové Čermákové. Výstava s názvem „Chodkyně v mracích" bude zahájena vernisáží v úterý 5. prosince v 17 hodin a k vidění bude ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU do 11. února 2018.


„V českém moderním umění už není mnoho špičkových autorů či autorek k objevení. O to překvapivější je významný objev díla v podstatě neznámé Milady Schmidtové, dcery mezinárodně uznávané naivní malířky Natálie Maslikove Schmidtové," uvedla doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D., spoluautorka výstavy.


Tvůrčí dráha Milady Schmidtové začíná za války ve Zlíně, kde se počátkem čtyřicátých let minulého století sblížila s některými studenty a profesory Zlínské školy umění. Silný vliv měl na ni také pobyt v Paříži, kde se seznámila s osobou a dílem Pabla Picassa. Její raná tvorba byla ovlivněna modernou, věnovala se figurální malbě, portrétům i krajinomalbě. Výstava je její první retrospektivou. Jde o zásadní příspěvek k poznání projevů českého umění po druhé světové válce a šíře proudu Nové figurace. Až po nedávné smrti Milady Schmidtové Čermákové vyšlo najevo, že po sobě zanechala ohromné kreslířské dílo, o němž se myslelo, že jej zničila. Její dílo se tak nyní poprvé souhrnně představuje veřejnosti.


„Kreslila a malovala víceméně z vnitřního přetlaku jen pro sebe. Od počátku šedesátých až do devadesátých let to byly portréty blízkých lidí, často také její vlastní tvář, proměňující se v proudu času. Tato portrétní část jejího díla je představována na souběžné výstavě v Galerii Václava Chada. Vedle toho namalovala v průběhu šedesátých let zčásti introspektivní cyklus Nádraží, na který navázala v sedmdesátých letech souborem obrazů syrových krajin, do nichž mimo jiné promítala touhu po volnosti a sounáležitosti s přírodou. Její malířské dílo pak uzavírají figurální obrazy, v nichž zachycuje – opět s jistou dávkou introspekce – sebe samou v různých podobách, například coby snící dívku," doplnila Alena Pomajzlová.

 

Autoři výstavy: doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. a Mgr. Ladislav Daněk

Kurátor výstavy: PhDr. Václav Mílek

Více informací naleznete na www.14-15.cz a www.galeriezlin.cz.

 

Kontakt:

Ing. Alena Babicová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, p. o
M| alena.babicova@14-15.cz

M| +420 736 505 513