14. 2. 2018

Krajská galerie vystaví malířské dílo Otakara Lebedy


Výstava představí tvorbu malíře Otakara Lebedy (1877 – 1901), který je považován vedle Františka Kavána a Antonína Slavíčka za nejnadanějšího žáka Mařákova krajinářského ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze. Na výstavě uvidí návštěvníci výběr z jeho tvorby, přes padesát děl, zapůjčených z veřejných galerií i soukromých sbírek. Výstava bude slavnostně zahájená vernisáží v úterý 20. února v 17 hodin a k vidění bude ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU do 6. května 2018.


Obrazy přiblíží autorovu tvůrčí cestu od počátečního realismu přes náladové krajiny až k závěrečnému příklonu k expresi ve figurálních motivech. Lebedovo rozsahem i obsahem výjimečné malířské dílo přitom vznikalo v rozmezí pouhých devíti let.

O Lebedově mimořádném talentu svědčí skutečnost, že jej Julius Mařák přijal do svého ateliéru v pouhých patnácti letech. Kromě obrazů zátiší, kterými studium začínal, se Lebeda zcela soustředil na krajinářskou tvorbu. „Často podnikal cesty do míst oblíbených českými krajináři, ale nevyhýbal se ani zcela novým pohledům na rodnou zem. Tehdy vznikaly, ještě pod vlivem realistické malby Antonína Chittussiho, náladové krajiny z jižních Čech, ale i barevně střídmé motivy z Krkonoš," uvedla kurátorka výstavy Mgr. Pavlína Pyšná z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Silný vliv na něj měla návštěva Paříže v roce 1897 a inspirace francouzským impresionismem. Pobýval také v Bretani, kde čerpal podněty pro množství děl s motivy rybářských lodí kotvících u břehu či poklidného moře v zátokách. Po návratu domů pak dále rozvíjel principy impresionistické malby. „Obraz krajiny se stále více stával přímým zrcadlením umělcova vnitřního rozpoložení, které se projevilo stupňující se barevnou expresí
a výrazností rukopisu," přiblížila jeho tvorbu kurátorka výstavy.

Později se přiklonil k figurální malbě, kde ústředním motivem byly postavy venkovanů. „Toto směřování vyvrcholilo monumentálním obrazem Zabitý bleskem, který svým pojetím hluboce přesáhl do 20. století. Prohlubující se psychické vypětí, jež doprovázelo práci na posledních dílech, bylo pravděpodobně příčinou tragického konce talentovaného malíře, jenž dobrovolně ukončil svůj život krátce před 24. narozeninami," doplnila Pavlína Pyšná.
Během trvání výstavy jsou připraveny také komentované prohlídky s kurátorkou výstavy. Více informací naleznete na www.14-15.cz a www.galeriezlin.cz.

 

Kontakt:

Ing. Alena Babicová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, p. o
M| alena.babicova@14-15.cz

Tel: +420 573 032 120

 

Obrázek: Bechyňská obora I, 1899, ze sbírky OGV v Jihlavě