8. 6. 2018

V Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně se bude diskutovat o budoucnosti knihoven

Ve středu 13. června se v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně uskuteční veřejná panelová diskuze na téma budoucnost knihoven.


Česká republika má nejhustší síť veřejných knihoven na světě, kterou ročně navštíví téměř 24 milionů čtenářů a návštěvníků. Mít v obci knihovnu je tradice, která je spojena se vznikem samostatného Československa v roce 1918. Nově přijatý knihovní zákon tehdy uložil každé obci zřídit a provozovat knihovnu s cílem doplnit a prohloubit vzdělanost všech vrstev obyvatelstva.
Při příležitosti tohoto výročí organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Sdružení knihoven ČR sérii kulatých stolů ve 14 krajích České republiky s cílem otevřít diskuzi o budoucnosti knihoven v digitálním světě.

Ve Zlínském kraji se diskuze uskuteční ve středu 13. června od 9.30 hodin v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Pozvání ke kulatému stolu přijal Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje, MUDr. Miroslav Adámek, primátor města Zlína, PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR a další odborná veřejnost. Společně budou hledat odpovědi na otázky: Na co by se knihovny měly v budoucnu více soustředit? Jaké nové služby by svým návštěvníkům měly nabízet? V čem by se měly změnit? Nebo Jak urychlit proces proměny veřejných knihoven, na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra obcí?

„Informační technologie představují pro knihovny nové výzvy v oblasti přístupu k informacím, autorských práv i dostupnosti informačních zdrojů pro vzdělávání i volný čas. Knihovny usilují o to být nadále volně dostupným, důvěryhodným zdrojem a příjemným místem pro učení, kreativitu a inovace ve své obci," uvedla Jana Tomancová, vedoucí útvaru služeb knihovnám Zlínského kraje.

Kulaté stoly probíhají pod záštitou Asociace krajů ČR, Ministerstva kultury ČR, Spolku pro obnovu venkova a Svazu měst na obcí ČR. Více informací na www.kfbz.cz/knihovna-vec-verejna, případně na stránkách projektu www.knihovna-vec-verejna.cz.

 

Kontakt:
Ing. Jana Tomancová
Vedoucí útvaru služeb knihovnám Zlínského kraje
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace
tel.: 573 032 509, 731 519 226
e-mail: tomancova@kfbz.cz

Mgr. Gabriela Winklerová
Projektová manažerka, komunikace s veřejností
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace
Tel.: 573 032 505, 734 860 722
E-mail: winklerova@kfbz.cz

Ing. Alena Babicová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
Tel: 736 505 513
E-mail: alena.babicova@14-15.cz