14. 6. 2018

V Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně se diskutovalo o budoucnosti knihoven v digitální době

Ve středu 13. června se v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně uskutečnila veřejná panelová diskuze na téma Knihovna – věc veřejná.


Česká republika má nejhustší síť veřejných knihoven na světě, kterou ročně navštíví téměř 24 milionů čtenářů a návštěvníků. Jaká je však jejich budoucnost v digitální době? Jsou knihovny zbytečnou zátěží nebo hodnotou, kterou stojí za to nadále podporovat a rozvíjet? Jak by se měly či neměly knihovny měnit v reakci na společenskou poptávku a aktuální potřeby svých uživatelů? To byla hlavní témata panelové diskuze Knihovna – věc veřejná, která se uskutečnila ve středu 13. června v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně v rámci celorepublikového cyklu 14 kulatých stolů v jednotlivých krajích. Cyklus je organizován Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR a Sdružení knihoven ČR při příležitosti výročí samostatného Československa v roce 1918 a přijetí zákona o veřejných knihovnách obecních (1919).

Ve Zlínském kraji se kulatého stolu jako hlavní řečníci zúčastnili Mgr. Miroslav Kašný, člen rady Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, církve, mládež a sport, MUDr. Miroslav Adámek, primátor města Zlína, PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR, PhDr. Zdeňka Friedlová, ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, Ing. Vojtěch Ryza, starosta obce Lidečko a předseda Spolku pro obnovu venkova Zlínského kraje, Mgr. Radovan Jančář, ředitel Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště. Pořadem jako moderátor provázel Mgr. Pavel Nášel, vedoucí Městské knihovny Fryšták. Do diskuze se intenzivně zapojili také další účastníci pořadu, mj. spisovatel Antonín Bajaja, MgA. Petr Michálek, ředitel Městského divadla Zlín, Mgr. David Valůšek, ředitel Státního okresního archivu Zlín a další.

„V současnosti stojíme na křižovatce, kdy dochází na jedné straně k odlivu uživatelů od klasických knihovních služeb k volně dostupným elektronickým informačním zdrojům a na druhé straně stoupá počet návštěvníků vzdělávacích a kulturních akcí pořádaných knihovnami. Na tyto skutečnosti knihovny musí reagovat. Musíme být schopni držet krok s vývojem informační společnosti, přizpůsobit se novým způsobům komunikace a především nabídnout našim uživatelům přidanou hodnotu v podobě nadstandardních služeb a celoživotního vzdělávání," uvedla PhDr. Zdeňka Friedlová, ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Miroslav Kašný zdůraznil „nezastupitelnou a přetrvávající roli knihoven jako kulturních a společenských center, garantů kultury, kvality a vzdělanosti.". Primátor Miroslav Adámek s Vojtěchem Ryzou se shodli na tom, že starostové chtějí od knihoven slyšet podněty a rádi se seznámí s příklady dobře fungujících knihoven, které poskytují svým uživatelům příjemné prostředí k setkávání, trávení volného času i komunitním aktivitám.

Celkem se panelové diskuze zúčastnilo přes 70 osob.

Kulaté stoly probíhají pod záštitou Asociace krajů ČR, Spolku pro obnovu venkova a Svazu měst a obcí ČR. Více informací na www.kfbz.cz/knihovna-vec-verejna, případně na stránkách projektu www.knihovna-vec-verejna.cz.

Kontakt:
Ing. Jana Tomancová
Vedoucí útvaru služeb knihovnám Zlínského kraje
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace
tel.: 573 032 509, 731 519 226
e-mail: tomancova@kfbz.cz

Mgr. Gabriela Winklerová
Projektová manažerka, komunikace s veřejností
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace
Tel.: 573 032 505, 734 860 722
E-mail: winklerova@kfbz.cz

Ing. Alena Babicová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
Tel: 736 505 513
E-mail: alena.babicova@14-15.cz