2. 7. 2018

Výstava oslaví 20 let existence Klubu H+Z

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravilo výstavu k 20. výročí založení Klubu H+Z, který se význačně zasloužil o zpracování fondů inženýrů Hanzelky a Zikmunda a dalších našich cestovatelů. Představeny budou některé méně známé fondy z Archivu H+Z, včetně kolekce fotografií cestovatele a hudebního skladatele Eduarda Ingriše a také současné projekty klubu.
Výstava H + Z + Klub HZ = 20 let bude k vidění ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU od 3. července do 30. srpna.


„Historie Klubu H+Z se začala utvářet v okamžiku, kdy cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund věnovali Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 1995 rozsáhlý fond písemností, fotografií, negativů, filmů a suvenýrů ze svých cest. Správu fondu převzal Archiv H+Z, který byl oficiálně založen v roce 1998 a od té doby se stal významným dokumentačním střediskem moderního českého cestovatelství. Základní fond Hanzelky a Zikmunda se rozrostl o další cestovatelské unikáty: materiály z cest Eduarda Ingriše, Jana Havlasy a fond cestovatelské trojice manželů Škulinových a Heleny Šťastné-Bübelové," uvedla PhDr. Magdalena Preiningerová, kurátorka výstavy z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

K výstavě jsou pro návštěvníky připraveny interaktivní prvky a také doprovodný program v podobě cestovatelských přednášek a komentované prohlídky fotografií.První přednáška Ing. Jana Žižky s názvem Od bipolárního ke světu multipolárnímu ve čtvrtek 19. července v 17 hodin nabídne dnešní pohled na USA, Ruskou federaci a Čínu nejen z hlediska cestovatelského,ale i politologického. Ve čtvrtek 9. srpna ve stejný čas bude tématem přednášky archeologa Jaroslava Jiříka Posvátný kalendář Mezoameriky a její krvavé rituály. Ve čtvrtek 23. srpna se od 16 hodin uskuteční komentovaná prohlídka fotografií a přednáška věnována Eduardu Ingrišovi. Kurátorka výstavy PhDr. M. Preiningerová provede návštěvníky jednou částí této výstavy a následovat bude přednáška, která seznámí s životem a dílem tohoto cestovatele, dobrodruha a hudebního skladatele. Součástí přednášky bude promítání filmů a poslech jeho skladeb.

Letní výstavu a přednášky mohou lidé navštívit v budově 15 továrního areálu.

Více informaci na www.14-15.cz a www.muzeum-zlin.cz.

Kontakt:
Ing. Alena Babicová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, p. o
E-mail: alena.babicova@14-15.cz
Tel: +420 736 505 513