21. 9. 2018

V krajské galerii bude k vidění výstava Umění p(r)o práci

Cílem výstavy Umění p(r)o práci je poskytnout návštěvníkům jedinečný obraz vývoje vizuální kultury ve Zlíně od dvacátých do padesátých let minulého století a poukázat nejen na významné události v oblasti umění, ale také na další témata, která sehrála důležitou úlohu v otázce budování identity průmyslového města a jeho obyvatel. Výstava bude zahájena vernisáží 25. září v 17 hodin a k vidění bude v prostorách Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU do 2. prosince.


„Divák bude mít jejím prostřednictvím možnost poznat vývoj jednotlivých uměleckých forem a být schopen si zodpovědět otázku, jakou roli hrálo umění v tehdejší zlínské společnosti, která byla v oblasti kultury díky poměrně mělkým historickým kořenům velmi specifická. Vedle sledování hlavní chronologicky uspořádané vývojové linie bude mít návštěvník možnost prozkoumat některá z významných podtémat souvisejících s dějinami vizuální kultury ve Zlíně, které byly úzce propojeny s tématem práce, dynamiky, výkonu a reprezentace," uvedl kurátor výstavy Vít Jakubíček.

Projekt, který byl připraven Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně ve spolupráci s Národním technickým muzeem, se věnuje umělecké produkci ve zlínském prostředí mezi léty 1923 a 1953. Jako počátek je stanoven rok zvolení Tomáše Bati starostou města. Baťa již o rok později pořádal první firemní 1. máj, který v následujících desetiletích představoval významnou tribunu uměleckých projevů v agitační úloze. Závěr sledovaného období představuje založení Krajské galerie v Gottwaldově (Zlíně), tedy vznik oficiální státní instituce naplňující představy tehdejšího režimu o roli umění v socialistické společnosti.

„Výstava Umění p(r)o práci je záměrně koncipována tak, aby umožnila divákovi vnímat exponáty v širším dobovém kontextu, mimo jiné prostřednictvím mnohovrstevnatého studijního materiálu, v němž jsou zastoupeny vedle artefaktů i doplňující dokumentační materiály. Proti obvyklému prezentačnímu rámci, který téměř výhradně vykresluje umělecké preference tehdejších objednavatelů v promodernistickém světle, výstava představuje rozsáhlejší obraz tehdejšího stavu vizuální kultury ve Zlíně, který ani zdaleka nebyl jednoznačný. Tím mimoděk poukazuje na proměňující se hodnoty uměleckých předmětů, které měly v dané době a prostředí odlišnou hodnotu a význam, než je tomu dnes," doplnil kurátor výstavy.
K výstavě jsou připraveny také komentované prohlídky s kurátorem výstavy. První z nich se uskuteční v úterý 23. října v 17 hodin.

Více informací na www.galeriezlin.cz a www.14-15.cz.

Kontakt:
Ing. Alena Babicová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, p. o
E-mail: alena.babicova@14-15.cz
Tel: +420 736 505 513

Obrázek: Rudolf Gajdoš, Bagr, 1938, olej, plátno, 120 x 200 cm, KGVUZ.