27. 9. 2018

Týden knihoven v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně pro své návštěvníky připravila na Týden knihoven bohatý kulturní program.


První říjnový týden bude tradičně patřit knihovnám. „Letos se jedná již o 22. ročník této akce, konané pod záštitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Každým rokem knihovny v tomto týdnu představují své nové i stávající služby, přičemž se po celé republice konají stovky aktivit zaměřené na knihy a čtenářství," uvedla ředitelka knihovny PhDr. Zdeňka Friedlová.

V Krajské knihovně tomu nebude jinak. V úterý 2. října bude při této příležitosti zahájena unikátní putovní fotografická výstava Paměť tváře / Tváře paměti... nejen nuceně nasazených. Výstava je společným projektem obecně prospěšné společnosti Živá paměť a fotografky Jany Stachové s cílem přiblížit osudy lidí pronásledovaných v období 2. světové války. „Snažíme se tak přispívat k předávání historických zkušeností pamětníků války, docenění jejich životních osudů a dokumentaci jejich osobních příběhů," vysvětluje Pavel Voves, ředitel společnosti.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v úterý 2. října od 17.00 hodin v předsálí Ústřední knihovny za přítomnosti fotografky Jany Stachové a zástupců obecně prospěšné společnosti Živá paměť. Vernisáži bude předcházet tematická beseda u kulatého stolu s cílem zlepšit povědomí veřejnosti o aktuální životní situaci a potřebách této specifické skupiny seniorů (od 16.00 hodin v sále B). Výstava bude ve Zlíně ke zhlédnutí do 30. října 2018.

Středa 3. října bude patřit Dni slovinsko-českého přátelství. Ve 14 hodin budou mít zájemci možnost navštívit Interaktivní přednášku současné slovinské básnířky Dr. Glorjany Veber Poezie jako prvek společenské proměny.
Od 17 hodin se pak v kavárně uskuteční poetický slovinský večer s harfou "Život jako květ", s čestným hostem Jeho Excelencí mag. Leonem Marcem, velvyslancem Slovinské republiky v Praze. Představí se slovinské básnířky Ing. arch. Ajda Balderman Plesník a Dr. Glorjana Veber. O interpretaci v češtině se postará Irena Velísková a na harfu pořad doprovodí Lucie Fajkusová. Oba pořady jsou pořádány ve spolupráci s Velvyslanectvím Slovinské republiky v Praze a Česko-slovinskou společností.

Na čtvrtek 4. října je připraveno populární Čtení v parku. Oblíbený herec MDZ Radoslav Šopík bude od 16 hodin číst v parku Komenského z knihy Karla Pekárka Starozlínské pověsti, na kytaru pořad doprovodí Filip Vítů. Akce je pořádána ve spolupráci s Živým Zlínem.

Až do konce Týdne knihoven mají rodiče možnost registrovat své prvňáčky do knihovny zdarma. Akce platí ve všech provozech knihovny.

Více informací na www.kfbz.cz a www.14-15.cz.

Kontakt:
Mgr. Gabriela Winklerová
Projektová manažerka, komunikace s veřejností
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace
Tel.: 573 032 505, 734 860 722
E-mail: winklerova@kfbz.cz

Ing. Alena Babicová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
Tel: 736 505 513
E-mail: alena.babicova@14-15.cz