23. 10. 2018

Interaktivní videomapping připomene sté výročí vzniku Československa

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně zve návštěvníky na videomappingový večer nazvaný „100 let v živých obrazech", který se uskuteční přesně v den stého výročí vzniku samostatného československého státu 28. 10. 2018 od 19 hodin na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.


„Období první republiky je právem spojováno s rozvojem určitých vizuálních prvků, v nichž koření mnohé z našich současných preferencí a přístupů. Styl první republiky se projevil výrazně v architektuře a užitém umění, tedy právě v oborech, které jsou spojeny s každodenním životem společnosti a obýváním veřejného prostoru. Právě kategorie jako veřejný prostor a aktivity lokálního společenství jsou velmi aktuální i dnes. Forma tzv. živých obrazů, která se těšila oblibě i v období první republiky, překvapivě rezonuje s oblibou interaktivních technologií v současnosti. Využití těchto nových médií nabízí funkční platformu pro uvědomění si spojení s minulým," uvedl Václav Mílek, ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Program bude komponován ze tří na sebe navazujících vstupů. Večer zahájí projekce nazvaná „100" od Františka Pecháčka & Ondry Mikuly (blackdivision), prvních laureátů festivalu MASKA, jež pravidelně pořádá Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně.
Následovat bude interaktivní instalace známého uskupení 3dsense „Faces", která kombinuje snímání pohybu s velkoplošným videomappingem. „Návštěvníci se stávají součástí projekce, kde svou aktivitou boří stěny minulosti a následují stopy událostí uplynulých 100 let českého státu," přiblížil program Václav Mílek.
Na závěr budou promítnuty audiovizuální studentské práce, které byly vytvořeny díky spolupráci s Fakultou aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
„Studenti zpracovali téma v rámci výuky k příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Jedná se o videa, která již byla na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU prezentována, byla hodnocena odbornou porotou a nyní bude výběr těch nejzdařilejších k vidění právě v den připadající na toto významné výročí," doplnila Petra Kubíková, ředitelka 14|15 Baťova institutu, p. o.

Více informací na www.galeriezlin.cz a www.14-15.cz.

Kontakt:
Ing. Alena Babicová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, p. o
E-mail: alena.babicova@14-15.cz
Tel: +420 736 505 513