31. 10. 2018

V krajské galerii budou k vidění rukopisy Karla Jaromíra Erbena doplněné tematickými malbami a kresbami Aléna Diviše

Výstava s názvem „Karel Jaromír Erben... a život lidský jako sen!" představí rukopisy Karla Jaromíra Erbena. Další část bude tvořit výběr maleb a kreseb Aléna Diviše, které ilustrují Erbenovo dílo. Výstava bude zahájena vernisáží 6. listopadu v 17 hodin a k vidění bude v grafickém kabinetu Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně do 6. ledna 2019.


Na vernisáži promluví k dílu Karla Jaromíra Erbena básník Miloš Doležal a k dílu Aléna Diviše Jaromír Zemina, přední historik umění a autor Divišovy monografie. V doprovodném programu přednese Záhořovo lože Hana Kofránková za hudebního doprovodu Davida Cajthamla.

Výstava „Karel Jaromír Erben... a život lidský jako sen!" s podtitulem „Bojte se lidí, ne přízraků!" se řadí k tématickému cyklu výstav (Kuběna - Nezval, Karel Hynek Mácha - Slunce jasná světů jiných, Karel Hlaváček - Jsou ohně marny), ve kterém krajská galerie touto výstavou pokračuje.

„Náš národní klasik a básník Karel Jaromír Erben (1811-1870) se na výstavě prezentuje celou řadou nejvzácnějších rukopisů zapůjčených z Památníku národního písemnictví v Praze. Vedle rukopisných básní budou představeny také zápisy národopisné povahy a pohádky, včetně těch nejznámějších, jako je Zlatovláska, Jabloňová panna. K vidění bude také první vydání Erbenovy Kytice," představil výstavu její kurátor Pavel Petr z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Druhou část výstavy tvoří kresebné a malířské dílo Aléna Diviše (1900-1956) přímo inspirované Erbenovou knihou balad, vesměs vytvořené v letech 1948-1949.
„Podařilo se uskutečnit pomyslné setkání básníka, národního klasika a klenota české slovesnosti s malířem, kreslířem a celoživotním outsiderem Alénem Divišem," doplnil kurátor výstavy.
Mimořádně má veřejnost možnost prohlédnout si výstavu s Jaromírem Zeminou ve středu dopoledne 7. 11. v 10.00 hodin.

V rámci výstavy se bude konat večer poesie nazvaný „Hoj, co nám nese vzácný host", opět s podtitulem „...jeden druhému velmi šer---", na kterém budou účinkovat herci Jiří Pecha a Petr Oslzlý za hudebního doprovodu Ireny a Vojtěcha Havlových. O díle Erbenově a Divišově promluví přední historik umění Jaromír Zemina. Večer poesie se uskuteční v podvečer 30. listopadu od 18.30 hodin.

Více informací na www.galeriezlin.cz a www.14-15.cz.

 

Kontakt:
Ing. Alena Babicová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, p. o
E-mail: alena.babicova@14-15.cz
Tel: +420 736 505 513

Foto: archiv KGVUZ