15. 11. 2018

Vychází nová publikace Knihovny Zlínského kraje 2003-2017

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně vydala publikaci Knihovny Zlínského kraje 2003-2017, která shrnuje 15 let fungování veřejných knihoven ve Zlínském kraji. Publikace Knihovny Zlínského kraje 2003-2017 přináší celkový přehled o činnosti 395 veřejných knihoven s cílem zachytit vývoj základních statistických ukazatelů, zaznamenat zásadní momenty knihovnictví, důležité projekty a počiny.


Knihovny ve městech a obcích jsou v tomto období plně zřizovány samosprávou, která financuje jejich provoz a činnost. Zlínský kraj podporuje jejich činnost prostřednictvím programu regionálních funkcí finanční dotací, která umožňuje poskytování odborných a vzdělávacích služeb knihovnám a poskytování dlouhodobých výpůjček souborů knih.

Rok 2003 byl zvolen z toho důvodu, že od tohoto roku se začaly na výkonu regionálních funkcí podílet společně s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně tři pověřené knihovny: Knihovna Kroměřížska, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti a Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně. Postupně se stabilizoval krajský systém regionálních funkcí knihoven, jehož cílem je zajištění a dostupnost kvalitních knihovnických a informačních služeb pro obyvatele.

„Dobrou knihovnu tvoří kvalitní knihovní fondy, efektivní služby využívající dostupné technologie, atraktivní a funkční prostředí a především lidé, kteří v nich pracují a kteří jejich služeb užívají," uvádí Ing. Jana Tomancová, vedoucí Útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje.

Celosvětovým trendem posledních let je rostoucí význam knihoven jako místa pro vzdělávání, setkávání, kulturní a společenské akce. Nejinak je tomu ve Zlínském kraji, kde knihovny v souladu s tímto fenoménem nabízejí širokou a pestrou paletu kulturních a vzdělávacích akcí, jejichž počet vzrostl během posledních 15 let téměř dvojnásobně na 7 514 pořadů za rok. Jen v roce 2017 se jich zúčastnilo 231 967 návštěvníků.

S ohledem na výše uvedený trend rostoucí role knihoven jako místa setkávání je v publikaci také poměrně velký prostor věnován zdařilým rekonstrukcím a obnovám interiérů knihoven, který by měl mj. sloužit jako inspirace pro zřizovatele, kteří se chystají investovat tímto směrem. Kromě statistických údajů a přehledů dokumentujících vývoj knihovnictví ve Zlínském kraji přináší publikace výběr z akcí a projektů, které knihovny v posledních letech realizovaly.

A jak se tedy knihovnám ve Zlínském kraji dařilo? Pokles uživatelů z roku 2008 se podařilo v posledních letech zastavit. V roce 2017 došlo k mírnému nárůstu jak dospělých, tak dětských uživatelů. Tento fakt mohl být příznivě ovlivněn také tím, že některé knihovny zavedly rodinnou registraci a zapojují se do projektů k získání dětských čtenářů (např. S knížkou do života / Bookstart, Knížka pro prvňáčka, Vesele do školy, vesele do knihovny aj.).

Knihovny Zlínského kraje se pyšní celorepublikovým primátem v průměrném počtu výpůjček na obyvatele, který činil v roce 2017 sedm knih na občana.
Roste počet fyzických návštěv i návštěvníků webových stránek knihoven a počet uživatelů nabízených on-line služeb. Přetrvává zájem o veřejně přístupný internet, využíván je přístup na síť Wi-Fi, která je k dispozici ve 172 knihovnách kraje. Přibývá také knihoven, které umožňují výpůjčky e-knih.

Důkazem kvalitní a profesionální práce knihoven Zlínského kraje je řada ocenění, které pravidelně získávají v profesních soutěžích. Jmenovat lze například cenu Knihovna roku udílenou Ministerstvem kultury ČR (Knihovna Kroměřížska, Obecní knihovna Horní Lideč), nebo umístění v soutěži Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR o nejlepší městskou knihovnu roku (Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Městská knihovna Slavičín). Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně opakovaně získala první místo v soutěži o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Publikace se věnuje také historii ocenění Knihovna Zlínského kraje a úspěchům knihoven v soutěži Vesnice roku. Stručně je popsána historie a současné aktivity čtyř největších veřejných knihoven v Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Zlíně a zajímavé projekty a aktivity veřejných knihoven v ostatních městech a obcích.

Publikace Knihovny Zlínského kraje 2003-2017 je kolektivním dílem ředitelů, metodiček a dalších odborných pracovníků knihoven ve Zlínském kraji. K dispozici je v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně a dalších veřejných knihovnách ve Zlínském kraji a v elektronické podobě na www.kfbz.cz.

Kontakt:
Ing. Jana Tomancová
Vedoucí Útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje
Tel.: 573 032 509, e-mail: tomancova@kfbz.cz
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Ing. Alena Babicová
PR manažerka
Tel: 736 505 513, e-mail: alena.babicova@14-15.cz
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín