14. 1. 2019

Hledání - literární soutěž pro nejmladší autory

Do konce ledna mohou mladí literáti zasílat své práce do knihovny.

Čtvrtek 31. ledna je posledním dnem, kdy mohou děti ve věku od 6 do 15 let přihlásit své literární práce do okresního kola literární soutěže Hledání, kterou vyhlašuje Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Jedná se již o 19. ročník, tentokrát s podnázvem „Do světa nejen tatrovkou" věnovaný cestovatelským tématům.


„Každý účastník si může vybrat jedno ze zajímavých témat: Cesta do světa snů a fantazie, Cesta tam a zase zpátky, Být tak cestovatelem, Z domu až na kraj světa, Můj oblíbený cestovatelský cíl, Zlín – město cestovatelů nebo Koho jsem potkal na cestě," sdělila Jana Hoferková, vedoucí oddělení pro děti.

Téma lze zpracovat jako prózu (povídku, pohádku, sci fi, fejeton apod.) nebo poezii či drama. Autor může poslat buď jeden příspěvek v próze (max. 3 strany formátu A4), anebo 3 básně. Soutěžní práce musí být opatřeny jménem a příjmením autora, celou adresou, věkem a třídou, názvem a adresou školy. Soutěžní práce lze zaslat na adresu: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, budova 15, 760 01 Zlín nebo v elektronické podobě jako přílohu mailu na adresu: detske@kfbz.cz.

Vítězové regionálního kola budou v dubnu oceněni Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a nejlepší práce postoupí do krajského kola, kterého se zúčastní děti všech regionů Zlínského kraje. 
Veškeré informace, podmínky a pravidla soutěže jsou zveřejněny na webu oddělení pro děti Zlínská knihovnička a na webu knihovny.

Kontakt:
Bc. Jana Hoferková
Vedoucí oddělení pro děti
tel.: 573 032 513, e-mail: hoferkova@kfbz.cz

Mgr. Gabriela Winklerová
Projektová manažerka, komunikace s veřejností
tel.: 573 032 505, 734 860 722, e-mail: winklerova@kfbz.cz
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
www.kfbz.cz

Ing. Alena Babicová
PR manažerka
Tel: 736 505 513, e-mail: alena.babicova@14-15.cz
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín