14. 2. 2019

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně připravila výstavu děl Miloše Jiránka

Krajská galerie připravila další ze série výstav zaměřených na přední osobnosti české výtvarné scény přelomu 19. a 20. století. Tentokrát představuje malíře, literáta a výtvarného kritika Miloše Jiránka (1875 – 1911). Výstava bude zahájena vernisáží v úterý 19. února v 17 hodin a k vidění bude v krajském kulturně vzdělávacím centru 14|15 BAŤŮV INSTITUT do 5. května 2019.


Výstava prostřednictvím více jak čtyř desítek maleb, kreseb a grafik přináší pohled na Jiránkovu tvorbu vedený od studijních let až do závěru autorova předčasně ukončeného života v pouhých 36 letech. V expozici je představena autorova invence širokého rozsahu, která zahrnuje vedle krajinných motivů, figurální tvorby a portrétů také folkloristicky zaměřené práce, jejichž inspirační zdroje jsou svázány s oblastmi Slovácka a Slovenska.

„Již rané olejové práce Miloše Jiránka spoluurčily autorův soustavný zájem o figurální motivy a krajinu. Ve svých dílech usiloval o bezprostřední zachycení reality, k níž přistoupil s potřebou přímé a citové odezvy. Po roce 1900 svou pozornost zaměřil na aktuální moderní motivy v prostředí velkoměsta. Cenil si jich zejména pro absenci spletitých symbolických či literárních odkazů, jež ve svém výtvarném díle odmítal. Paralelně se začal věnovat folkloristickým námětům, které vyplynuly z jeho opojení Slováckem. Bohatý pramen inspirace nalezl nejen ve Velké nad Veličkou, ale také v Nové Lhotě a posléze až za uherskými hranicemi, když se v roce 1903 usadil v Myjavě a v roce 1904 v Detvě. Tyto oblasti zároveň iniciovaly práci na obsáhlém cyklu zasvěceném tématu zbojnictví. Jeho prostřednictvím umělec zamýšlel oslavit jednotu člověka a přírody, záměr se ale nedočkal své finální realizace," uvedla Mgr. Pavlína Pyšná, kurátorka výstavy z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Jiránek patří k zakladatelským osobnostem českého moderního umění. Svůj tvůrčí přístup rozvíjel s důrazem na optické vnímání skutečnosti, čímž se pohyboval v blízkosti metod impresionistických umělců. K prosazování modernismu přispěl rovněž svou literární a kritickou činností. V širším povědomí byl ukotven především jako vzdělaný kritik a propagátor moderní tvorby, zatímco jeho vlastní malířské dílo často zůstávalo za tímto horizontem.

V úterý 26. března a 16. dubna v 17 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy s její kurátorkou.

Více informací naleznete na www.galeriezlin.cz a www.14-15.cz.

Kontakt:

Ing. Alena Babicová
PR manažerka
Tel: 736 505 513, e-mail: alena.babicova@14-15.cz
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Foto: archiv KGVUZ