26. 2. 2019

Ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU je k vidění výstava Rotariánské hnutí ve Zlíně

Panelová výstava seznamuje s nejvýznamnějšími osobnostmi zlínského Rotary, jakými byli Tomáš Baťa jr., Jan Pivečka, Pavel Pravec, Alois Glogar a Jiří Novotný. Další panely výstavy jsou věnovány  aktuálním aktivitám klubu, k nimž patří podpora znevýhodněných dětí a mládeže (spolupráce se Střediskem rané péče EDUCO Zlín a Salesiánským klubem mládeže), vzdělávání a rozvoj potenciálu studentů (spolupráce s Nadací Jana Pivečky, Nadací Tomáše Bati, projekty Rotary Youth Leadership Awards, Junior Ambassador Days, Služba povolání) či pořádání nejrůznějších charitativních akcí.


Výstava „Rotariánské hnutí ve Zlíně" je přístupná během otevírací doby krajské knihovny do 4. března 2019 ve foyer budovy 15.

Vstup na výstavu je zdarma.

Více informací naleznete na www.rotary.org a www.rotary2240.org/zlin.