17. 5. 2019

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně hostila 5. ročník celostátní konference Elektronické služby knihoven

Ve dnech 14. a 15. května 2019 se v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně uskutečnil již 5. ročník celostátní konference Elektronické služby knihoven.


„Letos se nám podařilo do Zlína přivést přední odborníky z oblasti knihovnictví, informačních technologií a marketingu. Pozvání přijali a svými příspěvky konferenci obohatili profesionálové a guru ve svých oborech nejen z knihovnického prostředí jako například PhDr. Martin Krčál z Moravské zemské knihovny v Brně, PhDr. Vít Richter z Národní knihovny ČR či BookTuber Vojtěch Hamerský a řada dalších expertů," uvedl Ing. Jan Kaňka, vedoucí útvaru odborných činností Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Účastníci z řad pracovníků krajských, městských i mnoha odborných knihoven získali informace např. o centrálních službách knihoven, nových možnostech online katalogů a návazných služeb z neknihovního prostředí, o možnostech propagace knihoven a jejich služeb v online prostředí, digitálních knihovnách, o trendech webových prezentací a propagace na sociálních sítích.

Před samotným zahájením proběhl workshop s názvem Příprava projektu změny knihovního softwaru, který vedli Mgr. Eva Cerniňáková (Knihovna Jabok) a PhDr. Vít Richter (Národní knihovna ČR). PhDr. Martin Krčál z Moravské zemské knihovny v Brně se ve svém příspěvku zamýšlel nad tím, proč moderní knihovny potřebují centrální služby, jak je mohou využít ve své každodenní praxi a jakou roli budou hrát v budoucnu. Ing. Libuše Nivnická a Mgr. Gabriela Obstová z Knihovny Jiřího Mahena v Brně představily projekt „Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna", jehož účelem bylo komplexní řešení modernizace informačního systému. Ing. Dana Calábková z Vědecké knihovny v Olomouci hovořila o programování pro děti Coder Dojo a Velký zájem a nadšení mezi posluchači vzbudila Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová z Městské knihovny v Praze, která představila ozoboty a možnosti jejich využití při kurzech programování pro děti.

Druhý den konference patřil moderním technologiím a elektronickým zdrojům. Úvodem vystoupil Vojtěch Hamerský, který účastníky seznámil s možnostmi propagace pomocí video kanálu. V rámci tzv. bleskovek představil Mgr. Pavel Frčka využití 3D tisku v Městské knihovně v Praze. O propagaci e-zdrojů hovořil Bc. David Humpolík a Mgr. Aneta Pilátová z Ústřední knihovny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Závěr konference patřil ohlédnutí za dvacetiletým trváním soutěže Biblioweb, které shrnul Ing. Jan Kaňka z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Podrobný program konference včetně prezentací a fotogalerie naleznete na webových stránkách www.kfbz.cz/elektronicke-sluzby-knihoven-konference.

Kontakt:

Ing. Jana Tomancová
Vedoucí útvaru služeb knihovnám Zlínského kraje
tel.: +420 573 032 509; +420 731 519 226, e-mail: tomancova@kfbz.cz
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace

Mgr. Gabriela Winklerová
Projektová manažerka, komunikace s veřejností
tel.: 573 032 505, 734 860 722, e-mail: winklerova@kfbz.cz
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
www.kfbz.cz

Ing. Alena Babicová
PR manažerka
Tel: 736 505 513, e-mail: alena.babicova@14-15.cz
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
www.14-15.cz