6. 6. 2019

Charitativní koncert pod širým nebem se uskuteční již příští týden

V úterý 11. června od 20 hodin je pro návštěvníky připraven jedinečný hudební zážitek na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně pod vedením dirigenta Roberta Kružíka zahraje významné dílo Bedřicha Smetany Má vlast. Jako předskokan vystoupí skupina Light & Love a večer zakončí videomapping.


„Má vlast je Smetanovo vrcholné dílo, které vzniklo v letech, kdy byl Bedřich Smetana již zcela hluchý. V podání Filharmonie Bohuslava Martinů si poslechneme cyklus šesti symfonických básní, kterými jsou Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník, nahlédneme do české historie, příběhů a krajiny. Koncertem a následným videomappingem s vlasteneckou tématikou zakončíme oslavy stého výročí vzniku samostatného Československa," přiblížila akci Ing. Petra Kubíková, ředitelka příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut.

Kapacita plaformy je omezená, proto by si návštěvníci měli včas zakoupit svou vstupenku v předprodeji na recepcích 14|15 BAŤOVA INSTITUTU a v pokladně Filharmonie Bohuslava Martinů v Kongresovém centru Zlín. Vstupné je 100 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma.

Výtěžek z charitativního koncertu je určen ve prospěch poskytování sociálně-zdravotní služby pro osoby s duševním onemoc¬něním ve zřizovaných Centrech duševního zdraví neziskovými organizacemi Charita Uherské Hradiště a Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s. Akce se koná pod záštitou radní pro oblast sociálních záležitostí, neziskového sektoru a rodinné politiky Michaely Blahové a radního pro oblast kultury, památkové péče, církví, mládeže a sportu Mgr. Miroslava Kašného. Kromě zakoupení vstupenky na koncert mohou lidé přispět také do pokladniček umístěných na recepcích 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.

Pořadateli koncertu jsou 14|15 Baťův institut, p. o., Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. a Zlínský kraj.
Aktuální informace naleznete na www.14-15.cz nebo www.filharmonie-zlin.cz.

Kontakt:
Ing. Alena Babicová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, p. o
M | alena.babicova@14-15.cz
M| +420736 505 513