25. 9. 2019

Galerie otevřela výstavu děl významného malíře Vladimíra Vašíčka

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně připravila při příležitosti 100 let od narození malíře Vladimíra Vašíčka rozsáhlou výstavu, která zahrnuje všechny aspekty jeho uměleckého projevu. Vašíček patří ke stěžejním osobnostem českého abstraktního umění 2. poloviny 20. století.


Vašíček kromě doby studií trvale žil a působil ve svém rodišti, v obci Svatobořice-Mistřín na jižní Moravě. Vytvořil zde velmi osobité malířské dílo, které dosahuje pozoruhodné obsáhlosti a vnitřní provázanosti. Vašíčkův malířský projev zpočátku vycházel z každodenního života moravského venkova. V závěru 50. let se umělec začal od vnějšího světa osvobozovat a záhy definitivně přešel k nefigurativnímu zobrazení. Všechny proměny jeho umělecké tvorby přibližuje stávající retrospektiva, která představuje zásadní díla zapůjčená ze soukromých sbírek i muzejních institucí. Úvodní část výstavy zahrnuje rané figurativní malby 40. a 50. let, které čerpají z fauvistických podnětů a kubistické estetiky. Instalace se dále odvíjí přes přechodové období přelomu 50. a 60. let a směřuje k ryze abstraktním kompozicím, které vznikaly od 60. let až do umělcovy náhlé smrti v roce 2003. Vašíčkova díla charakterizuje výrazová šíře a protikladný přístup, v němž se spojuje racionální a intuitivní princip, pevný řád s impulsivními malířskými gesty či geometrické prvky s tvary organickými.

„Název výstavy Stále ve vzniku vychází z pojmenování jednoho z prezentovaných obrazů. V tomto díle je přítomné drama zrodu a neustálých proměn hmoty a energie, které Vašíček v podstatě rozvíjel celý svůj život. Jeho tvorbu proto charakterizuje silná vnitřní dynamika a zdání nikdy neukončeného pohybu." dodává kurátorka výstavy Pavlína Pyšná.

Výstava Vladimír Vašíček (1919-2003) – Stále ve vzniku potrvá v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně až do 24. listopadu 2019. Zároveň se veřejnost může zúčastnit komentovaných prohlídek výstavy s kurátorkou, které se konají 15. 10. a 12. 11. vždy v 17 hodin. Více informací na www.galeriezlin.cz a www.14-15.cz

Kontakt:

Mgr. Šárka Michalíková
Public relations
Tel: 733 162 977, e-mail: sarka.michalikova@galeriezlin.cz
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Petra Štrofová
PR manažerka
Tel: 736 505 513, e-mail: petra.strofova@14-15.cz
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín