11. 2. 2020

Zveme do muzea na nové výstavy Příběh železa a Baťův pedikér.

Zlínské muzeum připravilo v únoru otevření hned dvou nových výstav a spolu s nimi i nápadité doprovodné programy pro rodiče s dětmi.


Hlavní výstavou letošní muzejní sezóny ve Zlíně je Příběh železa aneb železo v přírodě, dějinách a experimentu. Ta se velmi podrobně věnuje historii výroby a zpracování tohoto nejrozšířenějšího kovu od pravěku po současnost. „Téma jsme rozdělili do dvou samostatných částí," říká archeoložka muzea PhDr. Jana Langová, RNDr. „Geologická část návštěvníkům představí různé typy železných rud a způsoby jejich těžby a zpracování. Archeologická část zase prezentuje nálezy historických železných předmětů." Mezi exponáty ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně i dalších subjektů jsou například nástroje nebo zbraně, od doby laténské po středověk. Výstava bude rovněž příležitostí k nahlédnutí do tajů experimentálních taveb železa, které předvedli pracovníci muzea v rámci akce Stará řemesla na hradě Malenovice v loňském a předloňském roce. Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 13. února v 17 hodin a návštěvníkům bude otevřena až do 21. června.

Oddělení muzejní pedagogiky připravilo k výstavě s tak vděčným tématem řadu doprovodných programů a akcí. V únoru proběhnou dílny Strážcové štol (15. 2.) s výrobou vlastního permoníčka a Tepané keltské šperky (29. 2.), se zhotovením ozdob inspirovaných některými exponáty výstavy. Na této dílně se dozví návštěvníci i zajímavosti o keltské mytologii a horoskopu, jejichž motivy Keltové k výzdobě svých šperků často používali. Na tuto tématiku pak naváže ještě březnová dílna Pohádkové brože (5. 3.), jejíž součástí bude i malé divadelní představení pro děti.

Druhá výstava, která se návštěvníkům otevře tento čtvrtek, nese název Baťův pedikér. Muzeum spolu s Nadací Tomáše Bati v ní díky dobovým dokumentům, fotografiím i trojrozměrným předmětům představí životní příběh Františka Kocourka, prvního z armády baťovských pedikérů. Tato panelová výstava bude také připomenutím toho, jak zásadní roli sehrála firma Baťa v prosazování pedikúry do životního stylu tehdejšího Československa pod heslem „Kvalitní péče o nohy – polovina zdraví!". Výstava bude zahájena vernisáží 13. února v 16.30 a potrvá do 10. května.

Více informací na www.muzeum-zlin.cz nebo na www.14-15.cz.

Kontakt:
Ing. Silvie Lečíková
Vedoucí obchodního oddělení
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, Zlín
E-mail: silvie.lecikova@muzeum-zlin.cz
Tel: 734 769 971

Petra Štrofová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
Tel: 736 505 513, e-mail: petra.strofova@14-15.cz