12. 3. 2020

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ruší akce pro veřejnost.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ruší v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR veškeré březnové akce pro veřejnost, včetně besed pro mateřské, základní a střední školy.


„S ohledem na prevenci a podporu dosud zavedených mimořádných opatření jsme se rozhodli přistoupit ke zrušení akcí pro veřejnost pořádaných knihovnou, a to i v případech, kdy počty návštěvníků nepřesahují počty 100 osob. Naplánované akce se budeme snažit realizovat v náhradních termínech," uvedl k situaci ředitel knihovny Jan Kaňka.
Provoz běžných knihovních služeb prozatím zůstává beze změn.

Zrušené akce plánované v rámci Března – měsíce čtenářů v období 11.-27. 3. 2020
- Aby bylo co zpívat (11.3.)
- Dětský čtenářský klub Knihožrouti (17.3.)
- Kouzlo středověku a renesance v našich zahradách (18.3.)
- Pohádkové radování, zpívání a tancování (19.3.)
- Pavel Foltán: Karel mezi námi (25.3.)
- Noc s Andersenem (27.3.)
- Virtuální univerzita 3. věku (23.3.) - výuka bude nahrazena formou samostudia a chybějící čtvrtá přednáška bude studentům zpřístupněna na portálu https://e-senior.czu.cz/.

Technická i administrativní podpora kurzů bude i nadále k dispozici, původní časový harmonogram a povinnost plnit průběžné a závěrečné testy zůstávají beze změny.

„V dané situaci bychom našim čtenářům rádi nabídli využívání služeb knihovny z domova. Zvýšili jsme limit současně půjčených e-knih ze dvou na čtyři tituly. Registrovaní uživatelé mohou využívat prostřednictvím vzdáleného přístupu některé elektronické zdroje, jako je například hudební databáze Naxos Music Library obsahující přes 150 tisíc CD převážně, ale nejenom klasické hudby. Studenti a odborná veřejnost mohou využít multioborovou akademickou databázi EBSCOhost včetně kolekce vybraných e-knih. Až do srpna má knihovna k dispozici zkušební přístup do filmové databáze AVA EU, která nabízí nejlepší evropské festivalové, dokumentární, hrané i animované filmy, krátké i dlouhometrážní. Zajímavé čtení pak nabízí naše digitální knihovna Kramerius, kde je volně dostupných bezmála 150 naskenovaných knih a přes 20 titulů starších regionálních novin a časopisů, jako například baťovské Sdělení (později Zlín) a další," přibližuje online nabídku knihovny vedoucí služeb Dagmar Marušáková.

Podrobné informace jsou k dispozici na adresách kfbz.cz/evypujcky, kfbz.cz/databaze a kramerius.kfbz.cz.

Kontakt:
Mgr. Gabriela Winklerová
Projektová manažerka
tel.: 573 032 505, 734 860 722, e-mail: winklerova@kfbz.cz
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
www.kfbz.cz / www.facebook.com/zlinknihovna