18. 3. 2020

Online prohlídka expozice v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně.

Podobně jako jiné kulturní organizace hledá i Krajská galerie ve Zlíně způsob, jak zůstat i přes fyzické uzavření expozic s návštěvníky v pomyslném kontaktu. Proto nyní přichází s online prohlídkou hlavní stálé expozice a brzy nabídne i fotoreportáže z aktuálních výstav, které jsou nyní nepřístupné. 


I krajská galerie patří k těm kulturním organizacím, které hledají v současné složité situaci alternativní cesty, jak nabídnout příznivcům kultury a umění některé služby či informace online. V rámci 14|15 BAŤOVA INSTITUTU nabídla například i Krajská knihovna Františka Bartoše konkrétní online služby využitelné v pohodlí domova. Ani galerie nezůstává pozadu a kromě nabídky online průvodce stálou expozicí připravuje v těchto dnech fotoreportáže z výstav, které jsou nyní uzavřeny. Zájemci tak nemusí zcela přijít o výstavy a témata, na která se těšili. Mohou se s nimi seznámit alespoň ve virtuálním prostoru. 

Obecně lze čerpat mnohé informace z webových stránek galerie, kde budou doplňovány již zmíněné fotoreportáže z výstav. Online průvodce stálou expozicí Prostor Zlín | Řády vidění s rozšířenými popiskami k jednotlivým dílům je k dispozici na stránce www.galeriezlin.cz/pruvodce.

„I když to tak chvílemi nevypadá, život se nezastavil a stále můžeme dělat spoustu smysluplných i zajímavých věcí tak jako v běžném provozu, ke kterému se snad všichni brzy vrátíme.“ dodal ředitel galerie Václav Mílek.

Včera 18. března měla být otevřena nová výstava Zlatý věk. Flámské a holandské malířství 16. – 18. století ze sbírky Alšovy jihočeské galerie. Tato v mnoha směrech unikátní a atraktivní výstava, jejíž trvání je plánované do 24. května, zůstává veřejnosti pochopitelně prozatím uzavřena. Stejně jako další probíhající výstavy, které mohli návštěvníci navštívit již dříve. 

S přáním pevného zdraví celé společnosti a s přáním opětovného brzkého setkání v galerii  

Další informace k dění a provozu galerie na www.galeriezlin.cz a www.14-15.cz.

Kontakt:
Mgr. Šárka Michalíková
Public relations
Tel: 733 162 977, e-mail: sarka.michalikova@galeriezlin.cz
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Petra Štrofová
PR manažerka
Tel: 736 505 513, e-mail: petra.strofova@14-15.cz
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín