8. 4. 2020

V době nouzového stavu ve Zlínském kraji nabízí kulturní organizace pomoc organizacím sociálních služeb.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a omezením, která se týkají také osob se zdravotním postižením, je mimo jiné eliminována možnost venkovních aktivit klientů chráněných bydlení. Situace není jednoduchá pro nikoho z nás, pro pracovníky v sociálních službách obzvlášť. 14|15 BAŤŮV INSTITUT nemůže nabízet své služby a všechny kulturní organizace připravují alternativní on-line program pro své návštěvníky z pohodlí a bezpečí domova. Zde vznikla myšlenka pomoci z oblasti kultury do oblasti sociální, těm, kteří pomoc potřebují.


Zlínský kraj je zřizovatelem 15 pobytových sociálních služeb typu chráněné bydlení. Vznikla tak zařízení určená občanům s lehkým až středně těžkým zdravotním postižením s celkovou kapacitou 154 lůžek. Tato bydlení nahrazují ústavní péči tzv. komunitním bydlením. Služby jsou poskytovány v pronajatých rodinných domech přizpůsobených tak, aby se lidé, kteří sice mají určitou formu zdravotního postižení, ale nejsou odkázáni na ústavní péči, mohli co nejplnohodnotněji zařadit do běžného života a to i včetně pracovního uplatnění, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje.

Ze strany pracovníků těchto domovů je zajišťována podpora výchovně – vzdělávacích činností, pomáhají při terapeutických aktivitách a při každodenním začleňování do života. „V tomto těžkém čase jsou však kontakt i veškeré aktivity velmi omezeny, a proto jsme přišli s myšlenkou zlepšení kvality života i v nouzovém stavu. A to nejen klientům, ale také s trochou pomoci obětavým pracovníkům těchto zařízení. Zapojilo se dobrovolně mnoho našich pracovníků a připravili z vlastní iniciativy ve svém volném čase a z vlastního materiálu, přes 200 roušek, které jsou stále potřeba. Pro klienty těchto zařízení jsme připravili také podnětnou sadu materiálu pro rozvoj teroretických i praktických dovedností, tématicky zaměřené na období Velikonoc, jara a připomenutí krás naší přírody. Věříme, že mohou pracovníkům pomoci a klientům zpříjemnit náročné dny," řekla Petra Kubíková, ředitelka 14|15 Baťova institutu, p.o.

„Velmi vítáme tuto iniciativu naší kulturní organizace, protože vyplnit tvořivým způsoben v rámci aktivizačních činností momentální náročný čas je nesmírně důležité pro psychickou pohodu, a tedy i pro celkový zdravotní stav klientů chráněného bydlení," sdělila radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor, která se připojila k doručení těchto setů. Do organizací poskytujících tyto služby byly rozvezeny nejen ochranné roušky, ale také omalovánky a pastelky pro zájmovou činnost uživatelů služeb, mezi nimiž jsou lidé s lehkým až středně těžkým zdravotním postižením.
Materiály byly předány do Sociálních služeb Uherské Hradiště, do Sociálních služeb Vsetín – k další distribuci do chráněných bydlení a dále do Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Fryštáku.

Kontakt:
Petra Štrofová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
Tel: 736 505 513, e-mail: petra.strofova@14-15.cz