28. 5. 2020

Krajská galerie zve po znovuotevření na díla starých mistrů.

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně připravila v úvodu roku dvě výstavy zaměřené na staré umění, které byly bohužel ve svém počátku přerušeny vyhlášením nouzového stavu. Nyní jsou ale opět veřejnosti přístupné, jsou prodlouženy ve svém trvání a těší se na nově příchozí návštěvníky. Jedná se o výstavy Grafika starých mistrů ze zámku Buchlovice. Nizozemské umění 16. a 17. století a Zlatý věk. Flámské a holandské malířství 16. – 18. stol. ze sbírky Alšovy jihočeské galerie. Obě výstavy jsou v galerii k vidění do 5. července 2020.


Výstava Zlatý věk. Flámské a holandské malířství 16. – 18. století ze sbírky Alšovy jihočeské galerie, která měla mít zahájení v půlce března, si na své první hosty musela počkat do znovuotevření galerie. Návštěvníci zde mohou obdivovat soubor „velkých" malířských děl z „malé" země, který i díky spletité historii jeho budování patří k nejpozoruhodnějším u nás. Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou spravuje sice ne početnou, ale přesto pozoruhodnou sbírku flámského a holandského malířství, doplněnou o významný konvolut českobudějovického advokáta Vlastislava Zátky, který jej získal nákupy mezi léty 1918 až 1941.

Výstava zahrnuje obrazy krajin, marin, zátiší či žánrové scény, ale nalezneme mezi nimi rovněž několik obrazů s náboženským obsahem. Navzdory rozdělení někdejšího Nizozemí na Španělskem ovládaný jih a nezávislé severní provincie, k němuž došlo koncem 16. století, byly uvedené malířské žánry rozvíjeny jak ve flámském, tak v holandském umění. Vedle tradičních náboženských témat rozvíjených v katolických městech se duchovní myšlenky promítaly například do krajin. Rovněž v žánru nebo zátiších se často skrývají složité morálně alegorické významy.

„Tato výstava vychází jednak ze zájmu o uvedení děl starého umění (spolu s výstavou grafiky ze zámku Buchlovice poprvé od otevření nových prostor galerie) a zároveň chce položit otázky k jeho odkazu pro dnešek. Název Zlatý věk by tedy mohl být s otazníkem. V kontextu současné kritiky kapitalismu, jehož vznik nacházíme mimo jiné právě v Holandsku oněch časů, se odkrývají také mnohé falešné představy o umění v dějinách. Výstavu proto doplňuje také současné dílo – videoinstalace Manifest spáčů od Barbory Kleinhamplové a Terezy Stejskalové." vysvětluje ředitel galerie a kurátor výstavy Václav Mílek.

V grafickém kabinetu galerie návštěvníci uvidí navazující výstavu Grafika starých mistrů ze zámku Buchlovice, která představuje výběr z nejcennějších děl mobiliárního fondu státního zámku Buchlovice. Jeho grafická sbírka patřila již koncem 19. století k nejpočetnějším a umělecky nejhodnotnějším kolekcím tohoto typu ve střední Evropě. Výjimečné postavení buchlovické sbírky dotvrzuje i skutečnost, že se do současnosti dochovala ve vzácné celistvosti a nenarušenosti.
„I přes tyto skutečnosti však zámecká sbírka zůstává širší veřejnosti téměř neznámá. Aktuální výstava, která se soustředí na nizozemskou část kolekce, bude jedinečnou příležitostí k jejímu hlubšímu poznání. Návštěvníci uvidí vzácné grafiky předních umělců, které pak kvůli citlivosti materiálu znovu budou muset několik let odpočívat ve tmě v depozitáři." vysvětluje kurátorka výstavy Pavlína Pyšná.

Podobu sbírky spoluutváří téměř šest a půl tisíce grafik důležitých osobností mnoha epoch umění 15. až počátku 20. století. Zatímco české umění sleduje pouze okrajově, její těžiště spočívá v grafice tvůrců cizích evropských zemí. Výběr zahrnuje díla sedmi autorů působících na poli grafického umění v období renesance a baroka, a sice Lucase van Leyden (1494-1533), Pietera Bruegela staršího (1525/30-1569), Hendricka Goltzia (1558-1617), Jana van de Velde (1593-1641), Rembrandta van Rijn (1606-1669), Nicolaese Berchema (1620-1683) a Jacoba van Ruisdael (1628-1682).

Obě výstavy jsou v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně ke zhlédnutí do 5. 7. 2020. Zároveň se veřejnost může zúčastnit komentované prohlídky výstavy Zlatý věk. Flámské a holandské malířství 16. – 18. stol. ze sbírky AJG, která se koná v úterý 16. 6. v 17 hodin.

Další informace k aktuálnímu programu galerie naleznete na www.galeriezlin.cz, popř. www.14-15.cz

Kontakt:
Mgr. Šárka Michalíková
Public relations
Tel: 733 162 977, e-mail: sarka.michalikova@galeriezlin.cz
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Petra Štrofová
PR manažerka
Tel: 736 505 513, e-mail: petra.strofova@14-15.cz
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín