20. 7. 2020

Vize modernosti. Rudolf Sandalo (1899–1980), nová výstava galerie.

Výstava Rudolfa Sandala mladšího poprvé ve Zlíně prezentuje originály fotografií ikonických staveb naší meziválečné architektury. Přiblíží návštěvníkům avantgardní architekturu prvorepublikového Československa na originálních Sandalových fotografiích. Výstava byla připravena ve spolupráci s Muzeem města Brna a představuje vůbec poprvé a v tak širokém záběru dílo tohoto brněnského fotografa se světovým renomé. Sandalo fotografoval nejen vilu Tugendhat, ale také další stavby architektonické avantgardy v Brně i jinde v Československu. Jeho snímky vily byly vystaveny mimo jiné v New Yorku.


Muzeum města Brna prezentuje na této výstavě to nejcennější ze své architektonické sbírky a veřejnost má jedinečnou možnost vidět řadu originálních fotografií Rudolfa Sandala ml., které jsou známé z publikací o československé i světové moderní architektuře. „Na Sandalových fotografiích je charakteristický příklad práce autora se světlem a stínem, dokonale ztvárňují podstatu moderní architektury. Sandalo zcela porozuměl záměrům a vizím soudobých architektů; dokázal ve svých fotografiích zachytit ducha modernosti jejich staveb. Při fotografování čekal na optimální světelné podmínky a následné retuše snímků důsledně a pečlivě prováděl na skleněných negativech." osvětluje Sandalův význam Jindřich Chatrný, spoluautor výstavy a vedoucí oddělení dějin architektury Muzea města Brna. Sandalo dokumentoval realizace staveb mimo jiné Bohuslava Fuchse, Ernsta Wiesnera, Josefa Poláška, Jindřicha Kumpošta, Václava Dvořáka, Františka Lýdie Gahury, Vladimíra Karfíka a řady dalších architektů a stavitelů.

Sandalova talentu si všiml i Ludwig Mies van der Rohe, který jej pověřil fotografováním jeho ikonické brněnské stavby – vily Tugendhat. Dvě Sandalovy fotografie si dokonce vybral Miesův přítel, architekt Philip Johnson na výstavu „The International Style", kterou v roce 1932 pořádalo Museum of Modern Art v New Yorku. Vila Tugendhat vyfocená Sandalem se tehdy objevila na titulní straně katalogu této proslulé výstavy. Soubor dvaačtyřiceti originálních Sandalových fotografií vily Tugendhat získalo Muzeum města Brna v roce 2012. Zhruba třicet z nich nyní ukáže veřejnosti. Výstava celkově zahrnuje na dvě stovky originálních snímků, z nichž většina pochází z pozůstalostí architektů a stavitelských firem. K vidění jsou fotografie např. Moravské banky, hotelu Avion, kavárny Savoy v Brně, zotavovny Morava v Trenčianských Teplicích i moderních staveb ve Zlíně, Luhačovicích, Bratislavě, Nitře či Košicích.

Kromě fotografií návštěvníci také poznají, jakou technologii Sandalo používal při upravování fotek nebo s jakým pracoval fotoaparátem. Prohlédnou si i dobovou literaturu, české i zahraniční časopisy, v nichž se Sandalovy snímky objevovaly. Některé z jeho fotografií mají možnost zhlédnout ve videoprojekci. Výstavu doplňuje původní koláž Bohuslava Fuchse, na níž jsou Sandalovy snímky Fuchsových Městských lázní na Kopečné ulici v Brně. Prezentace je doplněna architektonickými modely významných zdokumentovaných staveb.

Výstava je dedikovaná Iloši Crhonkovi, zakladateli architektonické sbírky Muzea města Brna. Díky jeho badatelské a akviziční činnosti dnes Muzeum města Brna vlastní Sandalovy unikátní fotografie a je dokonce jedinou institucí, která disponuje takto rozsáhlým fondem jeho pozitivů. Nyní představí muzeum architekturu mladého Československa právě skrze Sandalovo výjimečné fotografické dílo.
Prezentace v hlavním výstavním prostoru galerie je rozšířena o samostatnou část v grafickém kabinetu, která seznamuje se Sandalovými cennými originálními fotografiemi meziválečné architektury ve Zlíně a v našem regionu. Objektivem zachytil především stavby od Františka L. Gahury, Vladimíra Karfíka, Miroslava Lorence a Bohuslava Fuchse.

Výstava je v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně ke zhlédnutí do 13. září 2020. Zahájena bude vernisáží v úterý 21. července v 17 hodin. Veřejnost se může také zúčastnit komentovaných prohlídek 18. 8. 2020 v 17.00 a 8. 9. 2020 v 16.00. Více informací na www.galeriezlin.cz.

Kontakt:
Mgr. Šárka Michalíková
Public relations
Tel: 733 162 977, e-mail: sarka.michalikova@galeriezlin.cz
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Petra Štrofová
PR manažerka
Tel: 736 505 513, e-mail: petra.strofova@14-15.cz
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín