2. 9. 2020

Roční registrace prvňáčků do knihovny zdarma. Vesele do školy, vesele do knihovny.

Od 1. září do 10. října 2020 mohou rodiče zdarma zaregistrovat své prvňáčky do Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně v rámci kampaně Vesele do školy, vesele do knihovny. Již tradiční akci knihovna realizuje od roku 2017 na podporu dětského čtenářství.


„Význam čtení pro duševní vývoj dítěte je z psychologického pohledu nenahraditelný. Čtení rozvíjí jazyk, slovní zásobu. Čtením se trénuje paměť, pozornost, rozvíjí se fantazie. Děti, kterým se od útlého věku čte, a které později čtou samy, prospívají lépe ve škole, dobře se učí jazyku, dokáží se lépe vyjadřovat v mluveném i psaném projevu. Lépe se jim rozvíjí logické i abstraktní myšlení a mají větší přehled o světě kolem sebe," vysvětluje vedoucí dětského oddělení Jana Hoferková.

A kde lépe budovat vztah ke knížkám než v knihovně! Knihovna je místem plným příběhů, vědomostí a hlavně knihovnic a knihovníků, kteří dětem i rodičům rádi poradí, jak se v dnešní složité době přemíry informací a relativizace pravdy zorientovat, kde hledat jaká fakta nebo příběhy. Návštěvy knihovny dětem rozšíří obzory, nabídnou smysluplné trávení volného času, naučí je odpovědnosti.

Abychom rodičům a jejich dětem pomohli vztah ke knížkám budovat, nabízíme všem prvňáčkům roční registraci do knihovny zdarma. Nabídku lze využít od 1. září do 10. října 2020 v ústřední knihovně (budova 15, 14|15 BAŤŮV INSTITUT) a ve všech našich pobočkách.

Pro dětské čtenáře nabízíme velký výběr kvalitních knih, časopisů a audioknih, tzv. první čtení – literaturu pro začínající čtenáře nebo didaktické pomůcky. Velmi oblíbené jsou předčtenářské a logopedické kufříky a stolní hry. Na dětský průkaz je možné zapůjčit také odbornou literaturu pro rodiče (výchova v rodině, děti se specifickými potřebami čtení aj.).

Více informací na našich webových stránkách www.kfbz.cz.

Kontakt:
Mgr. Gabriela Winklerová
Projektová manažerka
tel.: 573 032 505, 734 860 722, e-mail: winklerova@kfbz.cz
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
www.kfbz.cz / www.facebook.com/zlinknihovna