22. 9. 2020

Adriena Šimotová. Mapování prostoru – Tělo kláštera (Hostinné). Nová výstava galerie.

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně zve na novou výstavu Adriena Šimotová: Mapování prostoru – Tělo kláštera (Hostinné). Výstavu zahájí vernisáž v úterý 22. září 2020 v 17 hodin a k vidění bude v Grafickém kabinetu budovy 14 do 1. listopadu 2020.


Opakované pracovní pobyty v prostorách bývalého františkánského kláštera v Hostinném v Podkrkonoší, které tam Adriena Šimotová absolvovala v osmdesátých letech minulého století, představují v rámci její tvůrčí cesty jedinečnou kapitolu. V klášterních celách tehdy pracovala a na neoficiálních výstavách v tamních chodbách a sálech také představovala svoji tehdejší tvorbu. Cyklus Mapování prostoru - Tělo kláštera z roku 1989 je věnován opuštěnému řeholnímu domu v Hostinném – klášterní komunita, která v něm působila, byla odsud v 50. roce násilně rozehnána. Tímto svým výtvarným cyklem frotáží chtěla autorka v naší paměti uchovat duchovní poselství tohoto společenství a poselství tradice, kterou zprostředkovávalo. Ve své tvorbě hledala tato poselství ve stopách, jež v prázdných prostorách zchátralého kláštera nacházela a zaznamenávala.

„V tvorbě Adrieny Šimotové dominuje haptické gesto spojené nejčastěji s dotýkáním lidského těla. Tato výstava však chce představit polohu jejího díla, v nichž obracela svou pozornost k neživým věcem." vysvětluje ředitel galerie Václav Mílek. V rámci cyklu Mapování prostoru – Tělo kláštera byly tím dotýkaným a otištěným prvky architektury a předměty, které zde nacházela. Stopy života komunity františkánů pro ni byly tím, prostřednictvím čeho se vztahovala k lidem, kteří tu byli před ní, dávno či velmi dávno před časem, v němž ona klášter navštívila.

„Cyklus Mapování prostoru – Tělo kláštera je v takto ucelené podobě vystavován poprvé po roce 1989, kdy byl prezentován v prostorách kláštera v Hostinném. Můžeme tak být v situaci, která je v něčem podobná situaci Adrieny Šimotové, když v bývalém františkánském klášteře díla vystavovaná vytvářela. Pro nás jsou v určitém smyslu také stopou či stopami." dodává kurátor výstavy Pavel Brunclík.

Výstava potrvá v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně od 23. září do 1. listopadu 2020. Veřejnost se může také zúčastnit komentovaných prohlídek 6. a 20. října 2020 vždy v 17.00. Více informací na www.galeriezlin.cz.

Kontakt:
Mgr. Šárka Michalíková
Public relations
Tel: 733 162 977, e-mail: sarka.michalikova@galeriezlin.cz
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Petra Štrofová
PR manažerka
Tel: 736 505 513, e-mail: petra.strofova@14-15.cz
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín